If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie - zgodność czasownika z rzeczownikiem

Zadanie

Fill in the blank with the verb that fits best.
A baseball ______ through the window.
Wybierz 1 odpowiedź: