Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:14
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 6 lekcji na temat Części mowy: czasownik.
Zobacz 6 lekcji

Nieregularne czasowniki z formą imiesłowową zakończoną na -n/en (np. taken) - film z polskimi napisami

Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
-Witam gramatycy! Ogólnie mówimy o nieregularnych czasownikach, ale bardziej konkretnie dziś mamy zamiar rozmawiać o tych zakończonych na -en, które są tematem tego wykładu zabieramy Was na przejażdżkę z powodu tej końcówki -en. Wcześniej rozmawialiśmy o czasownikach, które w czasie przeszłym lub formie perfect w formie imiesłowu biernego tworzone są przez zmiany w brzmieniu samogłosek, jak czasownik "śpiewać", prawda? Czas teraźniejszy "śpiewa", przeszły "śpiewał", aspekt perfect "zaśpiewała". Tak więc niektóre z tych słów, o których mamy mówić także dziś, też zmieniają samogłoski, ale co jest w nich odmienne to to, że w formie perfect czy w formie imiesłowu biernego mają zamiast -ed, końcówkę -en. Pozwól mi wyjaśnić. Czasownik "tear" rwać, prawda? Jego czas teraźniejszy to "tear" Ja rwę ten kawałek papieru. (Rozdarcia papieru) W czasie przeszłym "tore" - rwałem ten kawałek papieru. A w past perfect, to podarłem - "had torn" Ach, pewnie nie powinienem tego robić, Miałem notatki na tym papierze. Niektóre czasowniki, które należą do kategoria -en mają regularnie wyglądającą formę czasu przeszłego. Tak na przykład, słowo "show" - pokazać. Ja mu pokazuję książkę - show, ona pokazywała mi książkę - showed, my pokazaliśmy im książkę. - had shown Więc wciąż mamy ten -n dźwięk. To samo odnosi się to czasownika "prove" udowodnić. Teraźniejszym, udowodniam. Czas przeszły, udowodniałem - proved. Past perfect, udowodniłem - proven. Tak samo wygląda czasownik "gryźć". Ja gryzę - bite, gryzłem - bit, zostałam ugryziona - bitten albo ugryzł - had bitten Czas teraźniejszy czasownika "ride" jeździć to "ride" w przeszłości jest "rode" i past perfect, lub imiesłów bierny "ridden". Tak jak w zdaniu, że konno jeżdżono na wsi. Czasownik "eat" jeść też działa w ten sposób. Teraźniejszy czas "eat", przeszły "ate", w past perfect "eaten" lub imiesłów bierny - zostałem zjedzony. Past perfect - zjadłem wcześniej, lub ciasteczko zostało zjedzone przez Stew. Czasownik "speak" ma tę zmianę samogłoski tak więc "speak" w czasie teraźniejszym, "spoke" w czasie przeszłym oraz imiesłów lub forma past perfect "spoken". Nawet słowa "be" - być i "go" - iść lubią przestrzegać tej zasady. Reguły -en. Choć może na to nie wygląda. Więc "być" - czas przeszły "was" - byłem lub "were" - były. Ale forma perfect to "been" który jest po prostu wyrazem z końcówką -en, prawda? "Go" zachowuje się w ten sam sposób. Więc nawet jeśli "go" ma Naprawdę dziwną formą w przeszłośćci Ja idę, ona poszła - "went", to forma perfect lub imiesłów to "gone" I rzeczywiście, litery nie są w odpowiedniej kolejności ale dźwięk jest. "Gone" Odszedł. Czasowniki nieregularne są dziwne, Nie ma co zaprzeczać. Ale możemy rozdzielić je, i bardziej zrozumieć I wszystkiego możesz się nauczyć. Do usłyszenia, David!