Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:11
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 6 lekcji na temat Części mowy: czasownik.
Zobacz 6 lekcji

Czasowniki nieregularne z wymianą samogłosek - film z polskimi napisami

Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
- Witam gramatycy! Dziś porozmawiamy o wymianach samogłoskowych u nieregularnych czasowników, co może zabrzmi trochę dziwnie, ale wytrzymaj ze mną. Przypomnimy sobie szybko czym są samogłoski, samogłoska to każdy dźwięk który mogą wydać twoje usta podczas gdy język nie dotyka warg i zębów lub podniebienia, generalnie. W języku angielskim samogłoski przedstawiamy w następujący sposób, A, E, I, O, U, a czasem y, czy jak to jest powszechnie wymawiane, aeiouy. To nie jest prawda, ale prawdziwe jest to, że można produkować samogłoski w różnych częściach jamy ustnej. Można produkować samogłoski w z przodu jamy ustnej, można wyprodukować je w środkowej części, można wyprodukować je w gardle. Co to ma wspólnego z czasownikami nieregularnymi? Cieszę się pytasz. Narysujmy wykres. Więc umieszczę trzy rzeczy na tym wykresie, teraźniejszość, przeszłość, i past perfect, czas, kiedy mówi się o czymś co w przeszłości, już było czynnością ukończoną, i tworzymy, go w języku angielskim łącząc czasownika z czasownikiem posiłkowym "have" więc chodził, powiedzieli, zrobili. Teraz w większości przypadków u wszystkich czasowników regularnych, past perfect i przeszłość mają taką samą formę są takie same, to jest to samo, ale w niektórych bardzo rzadkich przypadkach, i dlatego mówimy o nich, są one różne. Zacznijmy od pierwszego. W czasie teraźniejszym, mówimy "sing" "śpiewam". W czasie przeszłym, mamy "sang" "śpiewała" oraz w Past Perfect, można by powiedzieć "Oni śpiewali." Więc to dziwne, prawda? Ze względu na zmiany samogłosek Ten dźwięk samogłoski, ih, ah, uh, faktycznie odbija się w ustach. Idzie od przodu do połowy i do tyłu tak jak przechodzimy dalej i dalej w czasie, co moim zdaniem jest naprawdę fajne. Ih, uh, ah. To samo ze słowem "drink" - pić W czasie teraźniejszym, to piję - "drink" w czasie przeszłym, to piłem - "drank", a w past perfect to upiłem się - "drunk". Istnieją inne czasowniki, które też się stosują do tej zasady jak "dzwonić": dzwoni, dzwonił, zadzwonił dzwonkiem, ale o pozostałych czasownikach jeszcze porozmawiamy o czasownikach, dla których forma przeszła i forma perfect są takie same, i o tych, w których jest jeszcze zmiana samogłosek między formą czasu teraźniejszego a przeszłego. Więc jeśli wziąć takie słowo jak wygrać - "win", czas teraźniejszy to "win", czas przeszły "won", i past perfect to również "won". Wygraliśmy grę - w czasie past perfect i simple past. Tak, że przesunięcie samogłoski idzie z /i/ do /a/ Czasownik znaleźć - "find" Więc w czasie teraźniejszym to "find" forma przeszła i forma perfect to "found". To idzie z /ai/ do /au/ "Sit" staje się "sat" (siedzieć) "Sneak" staje się 'snuck" (zakradać się) i "run" staje się "ran" (biegać), i "run" jest dziwnym czasownikiem, ponieważ forma perfect od "run" to "run" On uciekł - "run", ale nie "had ran". Są to zmiany dźwiękowe it, at, uh, czy it, uh, czy ite ,ow, które można spotkać ucząc się czasowników nieregularnych w języku angielskim. Możesz nauczyć się wszystkiego, do usłysenia, David!