Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:02

Transkrypcja filmu video

Witam, gramatycy. Dzisiaj mówimy o czasownikach i niedźwiedziach. Wcześniej ustaliliśmy co najmniej jedną rzecz o czasowniku, to, że wyraża działanie. Ale dzisiaj chciałbym przedstawić myśl, że czasownik może też łączyć różne pojęcia. W rzeczywistości, mamy całą taką klasę czasowników którą nazywamy "linking verbs", czasownikami posiłkowymi. Albo, jeśli chcesz nazwać to bardziej wyszukany sposób, to nazwiemy je czasownikami "stanu bycia". Te czasowniki łączące obejmują wszystkie formy czasownika "być", te które napisałem tu dla was. Tak, ja jestem, on jest, my jesteśmy, bądź miły, oni byli oni byli, on był, my byliśmy. Użyjemy tych czasowników łączących, gdy chcemy połączyć jeden pomysł z drugim. Więc to, co mam zamiar zrobić, to mam zamiar podzielić ekran na pół między stroną działania oraz stroną stanu bycia, żeby pokazać, co mam na myśli. Więc używamy czasowników akcji, by pokazać, że coś robimy, podczas gdy czasowników stanu bycia użyjemy aby pokazać, to co jest. Warto więc wrócić tego niedźwiedzia. Pomyślmy o skargach na to, co robi miś. Co jest niedźwiedzią rzeczą do zrobienia? Niedźwiedź zjada rybę. To działanie. To coś, co niedźwiedź robi. Niedźwiedź jest głodny, jednakże, nie jest czymś co niedźwiedź robi, to coś, co odnosi się do stanu niedźwiedzia. Więc to "jest" tutaj czymś co łączy słowo "głód" ze słowem "niedźwiedź". To powiązanie tych pojęć. Niektóre czasowniki mogą być wykorzystane na oba sposoby. Można je stosować zarówno do działania, jak i łączenia czasowników. Pokażę wam przykład tego. Można powiedzieć, "Niedźwiedź spojrzał na mnie." To znaczy, że niedźwiedź coś zrobił, patrząc na coś, czyli na mnie. Ale możemy też powiedzieć, przy użyciu tego samego czasownika, "Niedźwiedź wyglądał na samotnego." W tym przypadku opisujemy nie jak niedźwiedź patrzy, ale jak niedźwiedź wygląda. Ten wygląd nie jest czymś, co niedźwiedź robi, ale to jest to, jak niedźwiedź objawia się widzowi. Tak więc, "wyglądał" łączy pojęcia "samotny" i "niedźwiedź". To powiązanie "samotnego" do "niedźwiedzia". To czasownik łączący, posiłkowy. Z tego samego powodu, można powiedzieć, że działaniem jest: "Niedźwiedź wącha osobę." Co on wącha? Osobę. Ale możemy też powiedzieć, "Niedźwiedź pachnie cynamonem". Co, przyznaję, jest bardzo mało prawdopodobne. Radzę ci raczej nie wąchaj niedźwiedzi. Ale to słowo "pachnie" tutaj służy łączeniu idei cynamonu i niedźwiedzia. Niedźwiedź nie wącha cynamonu, niedźwiedź pachnie jak cynamon. A to jest różnica między czasownikiem łączącym, posiłkowym a czasownikiem akcji. Łączący czasownik pokazuje jakie coś jest, czasownik akcji pokazuje, co coś robi. Więc niedźwiedź jest głodny, Niedźwiedź wygląda samotnie, niedźwiedź pachnie cynamonem. Wszystkie one odzwierciedlają coś czym jest niedźwiedź. Jak to jest. Wszystkiego możesz się nauczyć. Do następnego spotkania, David.