If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Aspekt ciągły czasowników ( progressive/continuous)

Zadanie

Choose the progressive form of the verb [in brackets].
Inside a combustion engine, flammable gas [to explode]!
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?