Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:4:44

Transkrypcja filmu video

- Witam, gramatycy, hello, Rosie. - Cześć, David. - Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o specjalnym rodzaju zdań podrzędnych, które znowu, są rodzajem wypowiedzenia i nie mogą być zdaniem samodzielnym, a nazywa je się zdaniami względnymi. Więc zdania względne to są zdanie podrzędne, które zaczynają się od zaimka względnego. Więc dobrze, więc zaimek względny jest słowem Takim jak: kto, który, czyj, gdzie. Te słowa jak każdy zaimek, zastępują inne słowa, odnoszą się do jakiejś części zdania. Tak na przykład: Harry Potter jest znany również jako - "chłopiec, który przeżył". - "chłopiec, który przeżył." - Czy to był Dumbledore? - Tak, to Dumbledore. - Podoba mi się. - Dziękuję. Widać w tym małym fragmencie, że "który" odwołuje się do chłopca, prawda, więc zachowuje się jak zaimek, ale jest zaimkiem względnym, i tak mamy tu: "który przeżył". "Chłopiec przeżył" może być zdaniem, ale "który przeżył" nie może być. - Dobrze, "który przeżył" opisuje chłopca. - Więc właściwie razem mamy tutaj rzeczownikowe wyrażenie, ale "który przeżył" w tej frazie jest zdaniem względnym. Tak więc: "Musimy znaleźć sklep, który sprzedaje nowe rodzaj mrożonej kawy Willamette." - Słyszałem, że to naprawdę dobre. - Więc to wszystko razem to zdanie. Jest to z pewnością zdanie. "(My) musimy znaleźć sklep, który sprzedaje nową mrożoną kawę Willamette". Bezdyskusyjnie jest to zdanie. Mamy podmiot (my). Mamy czasownik "musimy" i dopełnienie, związane z potrzebą znalezienia sklepu, który sprzedaje nową mrożoną kawę Willamette.. Ale koncentrujemy się na tej żółtej części tutaj która jest określeniem sklepu, zaimek względny "that" odnosi się do sklepu. A potem mamy, "który sprzedaje nową...", więc mamy sklep, który sprzedaje, prawda? Więc to jest nasz podmiot tutaj. Sprzedaje jest czasownikiem Nowa mrożona kawa Willamette jest dopełnieniem do sprzedaje, a wszystko na żółto tutaj cały ten żółty tekst, to nasze zdanie względne. Ono nie może być zdaniem niezależnym. Nie można po prostu powiedzieć: "który sprzedaje nową kawę mrożoną Willamette". Na własną rękę, to nie zadziała, ponieważ sama obecność tego zaimka względnego wymaga czegoś więcej, aby przejść dalej. Dobrze, weźmy trochę bardziej skomplikowane zdanie. "Kobieta, która zawsze nosiła czerwoną czapkę, przychodziła do kawiarni w każdą niedzielę." Więc to zdanie zawiera zdanie względne tam w środku, "która zawsze nosiła czerwoną czapkę". No dobrze, więc mamy to "who" - która słowo odnoszące się do kobiety i to jest podmiot jest grupa orzeczenia "nosiła czerwony kapelusz", ale znowu to nie może być samodzielnym zdaniem. Teraz wyzwaniem jest, że kiedy widzisz zdania jak to w naturze, a następnie widać zdania takie w ćwiczeniach, one nie będą zróżnicowane dla twojej wygody dwoma różnymi kolorami, więc trzeba być bardzo ostrożnym żeby dowiedzieć się, gdzie to zdanie podrzędne zaczyna się i kończy. Więc możesz je analizować, dzięki czemu można odkryć sens tego zdania, aby zdanie funkcjonowało. Więc tak naprawdę co to jest zdanie właściwie mówiąc, tylko na poziomie podstawowym? - Kobieta weszła do kawiarni. - Racja, a więc wszystko inne, to że w każdą niedzielę, lub która zawsze nosiła czerwoną czapkę, to jest trochę ekstra, a więc jeśli twoją pracą jest bycie pisarzem, czytelnikiem czy edytorem tekstu, jako ktoś, kto pracuje z języka angielskim, to rozwiąż tę układankę i podziel zdanie na jego części składowe. - W porządku, "która zawsze nosiła czerwoną czapkę" jest opisem kobiety. - Racja. - Następnie przechodzimy do czasownika, akcji w zdaniu co ona robiła - "ona przychodziła do kawiarni", to nie jest częścią zdania względnego. Zdanie względne, w tym przypadku, dostarcza pewien opis kobiety. - Tak, więc należy używać to rozsądnie, bo możliwe jest, że czerwony kapelusz może być rzeczą, która przychodzi do kawiarni w każdą niedzielę, ale to jest bardziej prawdopodobne, że czapka jest przymocowana do kobiety, która została wymienionej wcześniej. - Racja. - Tak, to jest właśnie zdanie względne. Można się wszystkiego nauczyć. David koniec. - Rosie koniec.