If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Słownik — filmowy elementarz

Poniżej lista pojęć, które wprowadziliśmy w czasie tych zajęć.
 • Ruch kamery: jak kamera ma się poruszać, żeby dobrze uchwycić postać i akcję
 • W centrum kadru: umieszczenie głównych bohaterów w samym środku kadru, dzięki czemu budujemy poczucie trwałości i neutralności
 • Zbliżenie (close-up): bardzo bliskie ujęcia, które stosuje się by podkreślić ważny moment czy emocje w danej historii
 • Dolly (zoom): dynamiczny sposób filmowania kamerą polegający na gwałtownej zmianie ogniskowej kamery i odległości od filmowanego przedmiotu/postaci; kamera porusza się równolegle do podłoża, jakby była zamontowana na szynach
 • Ujęcie z góry: filmowane z góry - kamera jest umieszczona nad filmowanym obiektem i skierowana w dół
 • Perspektywa holenderska (Dutch angle): ujęcia ukośne uzyskane dzięki przekrzywieniu kamery; pomagają uzyskać bardzo dynamiczny obraz
 • Ujęcia dynamiczne: ujęcia robione w ruchu
 • (Ultra) bliski kadr: kadrowanie w taki sposób, aby było widać każdy detal, bardzo blisko postaci, pozwala budować intensywne emocje
 • (Ultra) szeroki kadr: stosowany, aby pokazać skalę - jak duży jest otaczający świat, podkreślić tę skalę lub utrudnić dostrzeganie szczegółów
 • Kadrowanie: część sceny, którą widzimy okiem kamery z określeniem perspektywy
 • Momenty kluczowe: najważniejsze momenty w filmowanej historii
 • Pośredni kadr (Medium): takie ujęcie, które pozwala zbudować wrażenie bliskości - wystarczająco aby wzbudzić emocje czy nawiązać rozmowę
 • Pomniejsze ujęcia: krótsze ujęcia, które w sekwencji składają się na każdą scenę
 • Kadr przesuwany (Pan)': dynamiczny sposób filmowania, w którym kamera przesuwa się poziomo lub pionowo aby pokazać więcej szczegółów (np. gdy oglądasz postać 'od stóp do głów')
 • Zasada trójpodziału: technika kadrowania polegająca na podziale kadru na trzy równe części po trzy (wiersze i kolumny jak w schemacie gry 'kółko i krzyżyk'') i umieszczanie postaci w jednym z czterech punktów przecięcia (tzw. mocnych punktach)
 • Scena: część opowieści, która ma miejsce w konkretnym czasie i przestrzeni, gdzie nasz bohater czegoś się uczy, i co pozwala na dalszy rozwój wydarzeń w opowiadanej historii
 • Sekwencja/ ciąg zdarzeń: kilka mniejszych scen, które w efekcie budują moment kluczowy
 • Ujęcia: wizualny ślad akcji bohatera w czasie
 • Ustawienie (staging): określenie pozycji bohaterów w scence i miejsca, gdzie rozgrywa się akcja, często nawet inscenizacja
 • Kadry statyczne: ujęcia z wykorzystaniem stabilnej pozycji kamery, bez zmiany kierunku przez cały czas trwania ujęcia
 • Kadry w ruchu/z jazdy: dynamiczne ujęcia, w których kamera podąża za konkretnym obiektem w określonej przestrzeni
 • Kadr z dołu: ujęcie uzyskane przez umieszczenie kamery bardzo nisko i skierowanie jej w górę (z żabiej perspektywy)
 • Szeroki plan (ogólny): kamera jest ustawiona daleko od postaci, w taki sposób aby pokazać możliwie najszerszą perspektywę i pozwolić na poznanie nowego miejsca, w którym rzecz się dzieje; szerokie ujęcia nazwane są także “ustawiającymi”
 • Zoom: dynamiczne ujęcie, w którym przybliża się lub oddala od miejsca akcji w obrębie jednego kadru

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.