If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Średniowieczne supermodelki

Pierwsza litera T, Gregorius Bock, Średniowieczna Księga Skryby z Wzoram, 1510-1517, Yale, Beinecke Library, MS 439, fol. 48r
Inicjał: T, Gregorius Bock, średniowieczna księga wzorów dla skrybów, 1510 - 1517, Yale, Beinecke Library, MS 439, fol. 48r
Poświęcimy ten esej wyjątkowo atrakcyjnemu rodzajowi średniowiecznego rękopisu, czyli księdze modelowej. Przedmiot ten jest prawdziwą ucztą dla oka, ponieważ wypełniony jest rysunkami i iluminacjami mającymi pokazywać skrybom w jaki sposób dekorować litery, malować inicjały lub tworzyć dodatkowe dekoracyjne ilustracje. Możemy wśród nich rozróżnić dwa rodzaje poradników. Niektóre przypominały instrukcję użytkowania, a ich ilustracje opatrzone były wytłumaczeniem lub nawet historyjką tłumaczącą późniejszemu artyście jak wykonywać rysunek krok po kroku. Drugi typ funkcjonował raczej jako źródło inspiracji. Taka księga modelowa wypełniona była szeroką gamą rysunków i kształtów, z których skryba mógł zaczerpnąć tworząc własne dzieło.
Poziom wytworności zachowanych ksiąg modelowych jest dość zróżnicowany. Na jednym końcu spektrum istnieją księgi z wzorami, które jedynie demonstrują jak zrobić powiększone, skromnie udekorowane litery. Na drugim końcu natomiast, można znaleźć okazy z wysokiej jakości wyjątkowymi projektami oraz wyrafinowanymi inicjałami z ilustracjami postaci lub scen obyczajowych. Jak widać, upodobania rzemieślników były zróżnicowane, tak samo jak gusta średniowiecznych czytelników. Dzięki temu modelowe książki są tak fascynujące nie tylko jako piękne przedmioty, ale także jako artefakty kultury, w której powstały.

Skromnie zdobione litery

Gregorius Bock, regorius Bock, Średniowieczna Księga Skryby z Wzoram, 1510-1517, Yale, Beinecke Library, MS 439, fols. 30v-31r
Gregorius Bock, średniowieczna księga wzorów dla skrybów, 1510 - 1517, Yale, Beinecke Library, MS 439, fol. 48r
Zaczynając od najmniej wyrafinowanych przykładów, znajdziemy księgi ze skromnymi instrukcjami rysowania inicjałów, czyli najbardziej podstawowym sposobem dekoracji. Przykład powyżej to stworzona przez Gregoriusa Bocka w latach 1510 - 1517 Księga wzorów skryby z wzorami dwóch najbardziej podstawowych czcionek używanych do inicjałów (więcej na jej temat można znaleźć tutaj). Jej pierwsza część zawiera alfabety zapisane w kilku różnych czcionkach, niektóre z nich inspirowane krojem pisma typowym dla maszyny drukarskiej. W drugiej części znalazły się dekoracyjne inicjały w porządku alfabetycznym. Na wstępie swojego podręcznika Gregorius zawarł dedykację dla kuzyna, Heinricha Lerchera Wyss ze Stuttgartu, który był skrybą na dworze Księcia Wirtembergii. Układ księgi podpowiada nam, iż Heinrich najprawdopodobniej przeglądał ją strona po stronie, aż znalazł czcionkę lub inicjał jaki mu się spodobał.
Księga Modelowa (najprawdopodobniej wykonana w Florencji), Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 83-1972, c. 1150-1175, fol. 1r
Księga modelowa (najprawdopodobniej wykonana we Florencji), Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 83-1972, c. 1150-1175, fol. 1r
Litery Bocka są miłe dla oczu, zwłaszcza dla historyków książek, jednak te wzory nie były zbyt skomplikowane. Bardziej złożone, choć wciąż dość proste projekty możemy znaleźć w dużo starszej księdze wzorów ze zbiorów Muzeum Fitzwilliam w Cambridge. Jest to prawdopodobnie najstarsza ciągle dobrze zachowana księga, datowana na ok. 1150 r., wykonana i używana w Toskanii. Wybór zdobień jest tu znacznie bardziej ograniczony niż w poprzednim przykładzie: kopia z Cambridge nie zawiera wielu krojów czcionek, ani nie przedstawia szerokiej gamy inicjałów (w rzeczywistości występuje ich tylko około dwudziestu). Co ciekawe, historycy odnaleźli rękopisy zawierające inicjały, które mogły być kopiowane właśnie z tej lub bardzo podobnej księgi wzorów (jak ten w Bibliotece Brytyjskiej, Harley MS 7183).

Misternie zdobione litery

Litera K: z “Książki Alfabetów z Macclesfield,” XV-XVI wiek, Londyn, British Library, Add. MS 88887, fol. 17r
Litera K z “Księgi czcionek z Macclesfield”, XV - XVI wiek, Londyn, British Library, Add. MS 88887, fol. 17
Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów średniowiecznego wzornictwa jest księga znana jako Księga Czcionek z Macclesfield. Wykonano ją i używano w XV-wiecznej Anglii i była źródłem inspiracji dla dekoratorów i ich asystentów. Oferuje bardzo szeroki wybór czcionek - na jej stronach znajduje się co najmniej czternaście różnych krojów. Jednak to nie ilość a wyjątkowy sposób wykonania liter wyróżnia księgę z Macclesfield. Litery skomponowane są z postaci ułożonych w karkołomnych pozycjach, jakby ćwiczyły jogę.
Giovannino de Grassi, Elementarz z Alfabetem, koniec XIV wieku, Bergamo, Biblioteca Civica, MS Cassaf. 1.21
Giovannino de Grassi, Księga czcionek, późny XIV wiek, Bergamo, Biblioteca Civica, MS Cassaf. 1.21
Anonimowy Lombard (warsztaty Giovannino de'Grassi), dwa okazy geparda, 1410, akwarela na welinie, 16,4 x 12,3 cm. © powiernictwo British Museum
Anonimowy Lombardczyk (pracownia Giovannino de'Grassi), dwa przykładowe ujęcia geparda, 1410 r., akwarela na welinie, 16,4 x 12,3 cm. © Rada Powiernicza Muzeum Brytyjskiego
W podobny sposób wykonana została księga czcionek włoskiego artysty Giovannino de Grassi (powyżej). Powstała na dworze Viscontich w Mediolanie i oferuje zarówno inicjały, jak i ilustracje. Członkowie rodziny Viscontich byli ważnymi mecenasami sztuki, więc nie dziwi nas ich wkład w tworzenie ksiąg.
Giovannino był znany z przedstawień egzotycznych zwierząt w ich naturalnym środowisku i właśnie takie ilustracje dominują w księdze. Artyści mogli znaleźć na jej stronach realistyczne rysunki do kopiowania. Powyższe ilustracje gepardów powstały w pracowni de Grassiego, autor nieznany.

Dekoracje na marginesach

Księga Modelowa z Getyngi, ok. 1450, Göttingen, Universitätsbibliothek, Uffenb. MS 51] (po lewej) oraz taka sama dekoracja wykonana w prawdziwej księdze, Biblii Gutenberga (po prawej)
Księga Modelowa z Getyngi, ok. 1450 r., Getynga, Biblioteka Uniwersytecka MS 51 (po lewej) oraz ta sama dekoracja wykonana w innej księdze, Biblii Gutenberga (po prawej)
Jeszcze bardziej wyrafinowanymi przykładami ksiąg wzorów są takie, które instruują jak udekorować boczny margines. Takie dekoracje, najczęściej w formie skręconych liści czy innych krzywizn, mogły być trudne do wyrysowania. Księga modelowa z Getyngi, powstała około 1450 r., pomaga rozwiązać ten problem. Jej strony nie tylko pokazują, krok po kroku, jak stworzyć trójwymiarowy rysunek liścia, ale też dostarczają szczegółowych instrukcji:
Najpierw należy nanieść kształt liścia ołowianym drutem lub rysikiem. Następnie, powinno się obrysować krawędzie inkaustem lub czarnym tuszem, używając bardzo cienkiego pióra. Dalej, trzeba wygładzić powierzchnię liścia zębem (w średniowieczu do wygładzania pergaminu, welinu, lub papieru używano zwierzęcych zębów lub wypolerowanych kamieni - przyp. tłum.), tak by móc nanieść kolor jednolicie lecz niezbyt intensywnie. Następnie trzeba pomalować kolorami jedną stronę jako prawą a drugą jako lewą, lub odwrotnie, pędzelkiem, na jasnoczerwono i zielono. [...] (source)
Rysunki i ich opisy wzajemnie się uzupełniały. Od czasu do czasu instrukcje zawierały odniesienia "jak to jest tu ukazane" lub "jak widać na ilustracji." Trudno znaleźć przykłady bardziej klarownych przewodników ozdabiania. O ile księgi z czcionkami (jak te, o których już czytaliśmy) powstawały głównie jako źródło inspiracji, księga z Getyngi prowadziła artystę za rękę przez każdy etap tworzenia. Te wskazówki były tak dobre, że rysowane zgodnie z nimi dekoracje znaleźć możemy nawet w Biblii Gutenberga (powyżej z prawej strony).

Podsumowanie

Wzorce mają kluczowe znaczenie w procesie uczenia się. Obserwacja procesu powstawania czegoś, pomaga zdobywć nowe umiejętności oraz rozwijać te, które się już posiada. Ponadto, istniało dodatkowe zastosowanie dla wzorników, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli możliwość pokazania zamawiającemu rękopis jak może wyglądać efekt końcowy lub w jakich stylach dekoracji specjalizuje się dany ilustrator. Biorąc pod uwagę róznorodne zastosowania ksiąg wzorów, trudno się dziwić, że praktyki przedstawione w tym artykule spotyka się także w innych kulturach, w tym w tworzeniu książek bizantyjskich i arabskich.
Szablony rysunków z księgi z wzorami, Yale, Beinecke MS 553, 1400-1600
Szablony rysunków z księgi wzorów, Yale, Beinecke MS 553, 1400-1600
Zakończymy niezwykłym arabskim przykładem, który ukazuje dekoracje ze scenami z Nowego Testamentu i został stworzony z myślą o ilustratorach, którzy zwykli dekorować Koran i potrzebowali odrobiny inspiracji przy pracy nad Biblią. Wyjątkowość zapewnia mu to, że kontury niektórych postaci zostały podziurkowane tak, by ​​arkusz można było wykorzystać jako szablon. Chociaż ta metoda wyeliminowała wszystkie potencjalne pomyłki i kreatywność z procesu ozdabiania, pozwoliła dekoratorom o mniejszych zdolnościach stworzyć coś pięknego.
Tekst: dr Erik Kwakkel

Dodatkowe źródła (w języku angielskim):

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.