Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:56

Lekcja 1: Wartości rytmiczne, czas trwania i metrum - film z polskimi napisami

Transkrypcja filmu video

Nuta reprezentuje wysokość oraz długośœć trwania dŸźwięku. Zacznijmy od czasu trwania, inaczej wartośœci nuty. Istnieje pięć wartośœci nut. Cała nuta jest oznaczana jako owalna niewypełniona główka Półnuta, która jest przedstawiana jako okrąg z laseczką Dwie półnuty są równe całej nucie. Ćwierćnuta wygląda jak półnuta, ale jest zaczerniona Dwie takie nuty równają się półnucie. Cztery równają się całej nucie. Ósemka wygląda jak ćwierćnuta z chorągiewką Dwie równają się ćwierćnucie. Cztery dają półnutę a osiem cała nutę. Szesnastka wygląda jak ósemka z dodatkową, drugą, chorągiewką. Wzór jest taki sam. Dwie szesnastki równają się ósemce. Cztery szesnastki równają się ćwierćnucie itd. Chorągiewki mogą się łączyć. (Mówimy wtedy o wiązaniu) a laski magą być skierowane w górę lub w dół nie powodując żadnej zmiany w długośœci nuty. Spójrzmy teraz jak te nuty wpływają na muzykę. Zacznijmy od oznaczenia metrum. Wybieram takt cztery na cztery Górna liczba wskazuje ile regularnych uderzeń znajduje się w każdym takcie. Dolny numer wskazuje jaki rodzaj nuty równa się jednemu uderzeniu. Więc jeœli wpiszemy cztery ćwierćnuty w 4/4 takt jest zakończony i rysujemy kreskę taktową. Jeśli powtórzymy tę czynność stworzymy dwa takty. [w jęz. and - dop. tłum.] Słowa miara i takt są stosowane wymiennie. Zastosujmy poznane miary nut w takcie 4/4. Cała nuta trwa cztery uderzenia. Jeśœli cała nuta występuje w utworze, którego metrum to 4/4, zagramy lub zaœśpiewamy pojedynczy dŸźwięk, który bedzie trwał cały takt. Półnuta zajmie połowę taktu, czyli dwa uderzenia. Posłuchajmy początku symfonii "Z Nowego ŒŚwiata" Antoniego Dvoraka Sekcja dęta gra trzy takty złożone z półnut oraz jeden takt z całą nutą. (muzyka klasyczna) (narastający dźwięk)