If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Lekcja 10: Gamy chromatyczne i półton - film z polskimi napisami

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Poznaliśmy siedem nazw dźwięków AB(H)CDEFG. Teraz poznamy nazwy siedmiu nut z krzyżykami i bemolami. A, następnie Ais, B (H) , Bis (His), C, Cis, D, Dis i tak dalej. Tak samo z bemolami. A, As, G, Ges, F, Fes i tak dalej. Wróćmy do klawiatury pianina. Klucz wiolinowy, C razkreślne oraz C oktawę wyżej na trzecim polu. Pomiędzy tymi dwoma nutami C mamy 12 dźwięków. Tworzą one skale chromatyczną. (skala grana na pianinie) Pamiętamy, że pomiędzy E i F oraz między B (H) i C nie ma czarnego klawisza. Oto nazwy dźwięków skali chromatycznej powstałej przy użyciu krzyżyków: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B (H), C. Odległość pomiędzy tymi nutami nosi nazwę półtonu i rozmiarem odpowiada interwałowi zwanemu sekundą małą. Interwał to odległość pomiędzy dwoma dźwiękami. Do tej pory poznaliśmy już oktawę. Następne lekcje będą poświęcone innym interwałom. Teraz zaś skupmy się na półtonie. Jest to podstawowy budulec interwałów muzycznych. Skala chromatyczna zbudowana jest z 12 stopni. Przyjrzyjmy się jej, zaczynając od dźwięku C, znajdującego się na trzecim polu w kluczu wiolinowym w pochodzie zstępującym. C, B (H) B z bemolem (Hes), A, As, G, Ges, F, E, Es, D, Des, C. Oto wszystkie stopnie. W zakończeniu Szecherezady Rimski-Korsakow używa skali chromatycznej w partii fletu. Jednak posługuje się krzyżykami, bemolami oraz dźwiękami naturalnymi, czyli wszystkimi półtonami skali chromatycznej. (muzyka orkiestrowa)