If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Lekcja 2: Linie dodane i oktawa - film z polskimi napisami

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Nutę poniżej dźwięku D, który znajduje się na polu pod pięciolinią, zapisujemy, dodając linię zwaną linią dodaną. Kiedy narysujemy linię dodaną i umieścimy na niej nutę, będzie ona nosiła nazwę C i będzie niższej i jeden stopień od dźwięku D. Linie dodane można budować nad pięciolinią. Nuta powyżej pięciolinii w kluczu wiolinowym nosi nazwę G Gdy umieścimy nad nią linię dodaną, to nuta nad nią będzie się nazywać A. Linie dodane można budować powyżej i poniżej pięciolinii w nieograniczonej ilości. Jeśli mamy więcej niż 4 czy 5 linii, odczytywanie nut może być bardzo trudne. Wróćmy do jednej linii dodanej poniżej pięciolinii w kluczu wiolinowym, na której znajduje się dźwięk C. Nuta położona o jeden stopień poniżej linii dodanej nazywa się B (w Polsce H). Jeśli dodamy kolejną linię, powstanie nuta, która nazywa dźwięk A. Dobrze pamiętać, że dźwięki noszą nazwy siedmiu liter alfabetu. Jeśli od C pójdziemy w dół, wtedy napotykamy nutę B (H), a na dodanej drugiej linii nutę A. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim dźwiękom, o których wspominaliśmy. Między A znajdującym się poniżej pięciolinii a A umieszczonym nad pięciolinią. możemy odnaleźć trzy nuty o nazwie A. Jedna poniżej pięciolinii, druga na środku pięciolinii i trzecia nad pięciolinią. Te trzy nuty brzmią tak samo, różnią się jedynie rejestrem: pierwsza jest niska (A małe), druga należy do środkowego rejestru (A razkreślne), a trzecia jest wysoka (A dwukreślne). Jeśli policzymy dźwięki od A małego do A razkreślnego, zauważymy, że A razkreślne znajduje się 8 stopni niżej od A małego. Odległość 8 kolejnych stopni między dźwiękami A ( małym i razkreślnym) nazywamy oktawą. Nazwa ta pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "ósma część". Widzimy, że klucz wiolinowy obejmuje dwie oktawy. Od A małego do A razkreślnego - jedna oktawa. Od A razkreślnego do A dwukreślnego - druga oktawa. Są dwa sposoby, żeby zapamiętać nazwy nut w kluczu wiolinowym. Nuty położone na polach F, A, C, E tworzą angielskie słowo face (twarz) Natomiast dźwięki położone na liniach E, G B (H), D, F Egoistyczny Grzegorz Był (Humorzastym) Dyrektorem Firmy