If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Postawy Amerykanów wobec rządu i polityki

Ogólne omówienie wartości, które składają się na amerykańską kulturę polityczną. 
Equality of opportunity, the rule of law, limited government: these are core values that most Americans across the ideological spectrum say they believe in.
But interpretations of what these values mean can vary wildly, and different citizens place more weight on some values over others. These differences in interpretation and relative importance of values shape citizen beliefs about the role of government, and play a role in determining which party people side with in major elections.

Pojęcia kluczowe

TermDefinition
American political cultureThe values that influence individuals’ attitudes and beliefs about the relationship between citizens and the federal government.
equality of opportunityThe belief that each person should have the same opportunities to advance in society.
free enterpriseThe belief in the right to compete freely in a market government by supply and demand with limited government involvement.
ideologyThe beliefs and ideas that help to shape political opinion and policy.
individualismThe principle of valuing individual rights over those of the government, with a strong emphasis on individual initiative and responsibility.
limited governmentA political system in which there are restrictions placed on the government to protect individual rights and liberties.
rule of lawThe principle that government is based on a body of law applied equally and fairly to every citizen, not on the whims of those in charge, and that no one is above the law, including the government.

Najważniejsze punkty

Interpretacja podstawowych wartości wpływa na postawy dotyczące roli rządu: Charakteryzująca Amerykanów różnorodność interpretacji pewnych podstawowych wartości prowadzi do różnych opinii na temat roli rządu.
Oto hipotetyczny przykład: Według Desiree'a indywidualizm , oznacza, że rząd nie powinien ingerować w gospodarkę ani w społeczne nawyki obywateli amerykańskich. Tymczasem Yuki uważa, że ​​indywidualizm oznacza, iż ​​rząd nie powinien ingerować w prawa chronione na podstawie Karty Praw, ale powinien bezwzględnie angażować się, jeśli firmy lub państwa naruszają te prawa.
Wielu obywateli amerykańskich popiera ideę wolnej przedsiębiorczości, ale różnią się ich poglądy na ten temat. Na przykład niektórzy ludzie uważają, że to rząd federalny jest odpowiedzialny za regulowanie rynku i zagwarantowanie, że żadna firma nie wykorzystuje pracowników. Inni uważają, że rząd federalny nie powinien ingerować w działania rynku i pracowników i pozwolić na swobodę ich działania, gdyż regulacje szkodzą gospodarce, ograniczając produktywność i rentowność.
Te interpretacje podstawowych wartości doprowadziły do powstania różnych ideologii politycznych. Partie polityczne opierają się ideologiach politycznych formułując swoje stanowisko i zachęcając obywateli do głosowania na swoich kandydatów. Jeśli uważasz, że rząd powinien regulować rynek, zagłosuj na kandydata A! Jeśli uważasz, że rząd federalny nie powinien angażować się, zagłosuj na kandydata B!
Konfliktowe różnice ideologiczne mogą również prowadzić do napięć w procesie kształtowania polityki. Na przykład propozycja powszechnej, sponsorowanej przez rząd opieki zdrowotnej może powodować napięcia pomiędzy wykluczającymi się zasadą równości szans (każdy powinien mieć możliwość bycia zdrowym, niezależnie od dochodu rodziny) a zasadą rządu ograniczonego (rząd nie powinien angażować się w sprawy zdrowotne obywateli, co dałoby mu zbyt dużą władzę nad życiem prywatnym).
Sprawdź swoją wiedzę
Która z poniższych zasad najprawdopodobniej spowoduje napięcie między konfliktowymi wartościami wolnej przedsiębiorczości i rządów prawa ?
Wybierz 1 odpowiedź:

Jak politolodzy wykorzystują podstawowe wartości: Politolodzy nie badają, jak bardzo Amerykanie wierzą w te wartości; mierzą natomiast postawy ludzi wobec tych wartości. Na przykład politolog nie zada takiego pytania w ankiecie: "jak bardzo wierzysz w równość szans?" Zamiast tego będzie mierzyć stopień, w jakim ludzie zgadzają się ze stwierdzeniem typu: "Zasiłki federalne nie sięgają wystarczająco daleko by pomóc biednym przyzwoicie żyć i wypełnić różnice w szansach".

Pytania kontrolne

Jakie są dwie różne interpretacje zasady równości szans? Jak różnica w interpretacji może prowadzić do konfliktu między obywatelami amerykańskimi?
Pomyśl o przykładzie dwóch niedawnych kandydatów na prezydenta, których różne interpretacje podstawowej amerykańskiej wartości połączyły z różnymi ideologiami politycznymi dotyczącymi roli rządu federalnego. W jaki sposób te różnice ideologiczne wpłynęły na ich kampanie?
Jakie jedno pytanie sondażowe mógłby zadać politolog, badający różne interpretacje rządu ograniczonego?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.