If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ideologia i polityka gospodarcza: omówienie lekcji

Bardzo uogólnione omówienie teorii ekonomicznych popierających liberalne, konserwatywne i libertariańskie poglądy na temat odpowiedniej roli interwencji rządowej na rynku. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości. 
Today’s global economy is complex and interconnected. Factors far beyond the control of the average citizen contribute to whether the American economy is booming or lapsing into recession at any point; nevertheless, the state of the economy has major effects on the average citizen’s quality of life.
How well the economy is doing plays a decisive role when Americans go to the polls, and so politicians and political parties heavily promote their fiscal policies as the best pathway to prosperity for the country and its citizens.

Pojęcia kluczowe

TermDefinition
fiscal policyGovernment decisions about how to influence the economy by taxing and spending.
monetary policyGovernment decisions about how to influence the economy using control of the money supply and interest rates.
The Federal ReserveAlso called “The Fed.” An independent federal agency that determines US monetary policy with the goal of stabilizing the banking system and promoting economic growth.
Keynesian economicsAn economic philosophy that encourages government spending (through the creation of jobs or the distribution of unemployment benefits) in order to promote economic growth.
supply-side economicsAn economic philosophy that encourages tax cuts and deregulation in order to promote economic growth.

Jak bardzo powinien rząd interweniować w ekonomii?

Pomysł, że rząd USA i jego reprezentanci są odpowiedzialni za stan gospodarki w kraju, jest stosunkowo nowy. Przed Wojną Secesyjną (1861-1865) (1861-1865) rząd USA odgrywał niewielką rolę w zarządzaniu gospodarką kraju. Ale Druga Rewolucja Przemysłowa (1870-1914) i jej społeczne następstwa zapoczątkowały niektóre z pierwszych rządowych regulacji dotyczących przedsiębiorstw, które miały na celu ograniczenie praktyk monopolistycznych, poprawę warunków pracy oraz zapewnienie czystości żywności i leków.
In the 1930s, government intervention into the economy intensified in response to the economic catastrophe of the Great Depression (1929-1939). This ushered in an era of sweeping government spending and regulation, based on the liberal principles of Keynesian economics.
Since the 1970s, however, conservatives have pushed back against government spending, arguing that the tax cuts and deregulation favored by supply-side economics will promote prosperity. Libertarian economic ideologies favor even less government intervention than conservative ideologies, believing that there should be no regulation of the marketplace beyond the protection of property rights and voluntary trade.

Pytanie sprawdzające

Jaka jest różnica między ekonomią keynesowską a ekonomią podaży?
Jaka jest różnica między polityką fiskalną a polityką monetarną?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.