If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Czynniki wpływające na ideologię: omówienie lekcji

A high-level overview of generational, lifecycle, and period effects on political attitudes.

Najważniejsze punkty tej lekcji

Czynniki kulturowe wpływają na postawy polityczne - Politolodzy mierzą postawy i opinie Amerykanów różnymi sposobami. Oprócz różnic zdań pomiędzy indywidualnymi osobami, uzależnionych od czynników takich jak rasa lub religia, politolodzy dostrzegli znaczące różnice zdań w zależności od pokolenia, etapu cyklu życiowego czy doświadczeń życiowych.
Efekty pokoleniowe pochodzą ze wspólnych doświadczeń podzielanych przez część populacji, która osiągnęła pełnoletność w tym samym czasie. Na przykład duża część osób, które osiągnęły pełnoletność w czasie Wielkiego Kryzysu, sprzyjała polityce Nowego Ładu i przez całe swoje życie zachowywała lojalność wobec Partii Demokratycznej.
Efekty cyklu życiowego opisują zmiany w życiu osoby, w procesach starzenia, zawierania związku małżeńskiego, narodzin dziecka, kupna domu czy przejścia na emeryturę. Najmłodsi Amerykanie wydają się być bardziej liberalni, ale mniej aktywni politycznie niż starsi Amerykanie.
Lastly, period effects result from major events or broad social trends (for example, the growing availability of the internet or the Great Recession starting in 2008) that shape the experiences of society as a whole.

Pojęcia kluczowe

TermDefinition
Generational effectsexperiences shared by a group of people who came of age together (generational cohorts, such as baby boomers or millennials) that affect their political attitudes; wars and economic recessions that hit one generation particularly hard have lasting effects on the political attitudes of that generation as its members progress through life
Lifecycle effectschanges over the course of an individual’s lifetime, which affect their political attitudes and participation; as individuals develop from young people to adults to senior citizens, their concerns and values change
Period effectsmajor events and social trends that affect the political attitudes of the entire population; for example, the terrorist attacks on September 11 and the Watergate scandal had lasting effects on the political attitudes of those who lived through them

Pytania kontrolne

Why do you think older Americans tend to be more politically active than younger Americans?
Is it possible to separate period effects from generational or lifecycle effects? Why or why not?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.