If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Uprawnienia rządu a prawa jednostki: omówienie lekcji

Skąd mamy pewność, że rząd, który jest wystarczająco silny, aby sprawnie funkcjonować, nie będzie naruszał naszych wolności osobistych? 
Twórcy nowej konstytucji, która miała zastąpić Artykuły konfederacji, musieli odpowiedzieć sobie na ważne pytanie – jaki ustrój polityczny będzie na tyle silny, by wprowadzić porządek, a jednocześnie nie umożliwi naruszania wolności osobistych obywateli amerykańskich.
Zarówno federaliści, jak i antyfederaliści napisali kilka esejów na ten temat. Każda z grup popierała inną strukturę podziału władzy.

Pojęcia kluczowe

TermDefinition
Artykuły konfederacjiPierwszy system rządów w Stanach Zjednoczonych, który obowiązywał od 1776 do 1789. Większość władzy była skupiona w rękach rządów stanowych. W systemie wprowadzonym przez Artykuły konfederacji na poziomie centralnym nie zostały przewiedziane władza wykonawcza i sądownicza .
Kongres KonfederacjiRząd centralny w okresie obowiązywania Artykułów konfederacji. W jego skład wchodzili przedstawiciele wybrani przez rządy stanowe. Każdy stan dysponował jednym głosem w Kongresie, bez względu na liczbę mieszkańców. Zgodnie z Artykułami do przyjęcia dowolnego środka oraz samych Artykułów potrzebne było poparcie 9 z 13 stanów, co utrudniało proces legislacyjny.

Kluczowe dokumenty

Federalist No. 10 — esej napisany przez Jamesa Madisona, w którym dowodzi on, że rząd centralny będzie kontrolował skutki podziałów na frakcje.
Brutus No. 1 — antyfederalistyczny esej zawierający argumenty przeciwko silnemu rządowi centralnemu, bazujący na przekonaniu, że taki rząd nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych.
Pierwsza strona eseju Brutus no. 1.
Pierwsza strona eseju Brutus No. 1. Źródło obrazu: Reading Revolutions

Najważniejsze punkty tej lekcji

Ograniczona przez Konstytucję władza rządu: Artykuły Konfederacji miały kilka słabych punktów, które powodowały, że zarządzenie państwem było trudne. To właśnie te słabe punkty doprowadziły do spotkania delegatów w Filadelfii oraz do dyskusji na temat zastąpienia Artykułów Konfederacji Konstytucją - aktem, który miał stworzyć silny rząd centralny. Antyfederaliści i inni przeciwnicy ratyfikacji Konstytucji obawiali się, że silny rząd centralny doprowadzi do tyranii i nie będzie brał pod uwagę potrzeb obywateli.
Dyskusja pomiędzy federalistami i antyfederalistami zakończyła się kilkoma kompromisami, dzięki którym powstał projekt ograniczonej władzy rządu, zgodnie z którym Konstytucja ogranicza władzę rządu federalnego.
Kto ma władzę: stany czy rząd federalny? Eseje Federalist No. 10 i Brutus No. 1 ukazują różnice w poglądach federalistów i antyfederalistów co do tego, jak silny powinien być rząd federalny.
W eseju Federalist No. 10 Madison przekonywał, że duża republika byłaby w stanie kontrolować „niegodziwości frakcji” i równomiernie rozdzielić władzę pomiędzy rząd federalny i stany.
Autor eseju Brutus No. 1 nie zgadzał się z nim, dowodząc, że silny, scentralizowany rząd byłby za bardzo oddalony od obywateli, by móc zrozumieć ich potrzeby.
Ta dyskusja na temat odpowiedniej roli i siły rządu federalnego trwa do dziś i przejawia się w kwestiach takich jak rola rządu federalnego w edukacji publicznej.

Pytanie sprawdzające

Jak Konstytucja tworzy rząd o ograniczonej władzy?
Jakie są zalety rządu centralnego według eseju Federalist No. 10?
Jakie są wady rządu centralnego według eseju Brutus No. 1?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.