If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Uprawnienia rządu a prawa jednostki

Zadanie

Przeczytaj poniższy fragment i odpowiedz na pytanie.
“Jak długo rozum człowieka będzie zawodny, a człowiek posiada swobodę korzystania z niego, tak długo ludzie będę tworzyli różne opinie… Niemniejszą przeszkodą w ujednolicaniu interesów jest różnorodność ludzkich zdolności, z której to wywodzą się prawa własności. Ochrona tych zdolności jest najważniejszym celem rządu. To z ochrony zróżnicowanych i nierównych zdolności do nabywania własności wynika bezpośrednio posiadanie różnych stopni i rodzajów własności. Z wpływu tychże na opinie i poglądy poszczególnych właścicieli wynika istnienie zróżnicowanych potrzeb w społeczeństwie oraz podział społeczeństwa na różne partie.”
-Publius (James Madison), Federalist No. 10
Na podstawie tekstu zdecyduj, z którym z poniższych stwierdzeń najpradopodobniej zgodziłby się jego autor?
Wybierz 1 odpowiedź: