Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Ideały demokracji

Zadanie

Przeczytaj poniższy akapit i odpowiedz na pytanie poniżej.
"Uważamy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że są obdarzeni przez Stwórcę pewnymi nienaruszalnymi prawami, że do praw tych należą: życie, wolność i dążenie do szczęścia; że w celu zabezpieczenia tych praw zostały wśród Ludzkości stworzone rządy, które opierają swą sprawiedliwą władzę na zgodzie rządzonych. Że kiedy tylko jakaś forma rządów staje się destruktywna w stosunku do powyższych celów, jest prawem ludzi zmieniać formę rządu".
-Thomas Jefferson, Deklaracja Niepodległości
Z którym z poniższych stwierdzeń, na podstawie tekstu, najprawdopodobniej zgadza się autor?
Wybierz 1 odpowiedź: