If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ideały demokracji zawarte w preambule konstytucji Stanów Zjednoczonych - film z polskimi napisami

W jaki sposób preambuła do Konstytucji Stanów Zjednoczonych odzwierciedla demokratyczne ideały Ojców Założycieli. 

Pełny tekst Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Na obrazie widzimy Konwencję Konstytucyjną, która - jak już mówiliśmy - odbyła się w 1787 roku. Pierwotnym celem Konwencji Konstytucyjnej była zmiana Artykułów konfederacji, ale ludzie tacy jak Aleksander Hamilton i James Madison dążyli do ich całkowitej wymiany nowym dokumentem. Jak możecie zauważyć, Konwencji przewodniczył George Washington. Na początku, w preambule czytamy: "My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję." Po raz kolejny zatrzymajcie ten film i zastanówcie się, czy widzicie idee suwerenności ludu, ograniczonej władzy rządu umowy społecznej, praw naturalnych, wynikające z samej preambuły, albo z faktu, że w ogóle podjęto się napisania tej Konstytucji. Zacznijmy od początku. Preambuła zaczyna się słowami: "My, naród". "My, naród", bo to naród tworzy tę Konstytucję. Nie tylko zaczyna się słowami "My, naród", ale także celowo zapisano te słowa bardzo, bardzo dużymi literami. Tak jak tutaj. To jest zdjęcie Konstytucji. To jest tutaj najważniejsze. Naród jest suwerenny. Idea suwerenności ludu pojawia się bardzo wyraźnie nie tylko w Deklaracji niepodległości, ale również w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Już sam fakt, że to właśnie naród ustanawia ten rząd, świadczy o tym, że to umowa społeczna. Tworzą tutaj rząd. Tworzą umowę społeczną z rządem, który będzie chronił, który ustanowi sprawiedliwość, zapewni wspólną obronę, przyczyni się do ogólnego dobrobytu. Żeby było jasne: To wszystko, to jest umowa społeczna. Tego wszystkiego naród oczekuje od rządu, który właśnie tworzy. Żeby podnosił ogólny dobrobyt, żeby utrzymał dobrodziejstwa wolności dla współczesnych obywateli i dla przyszłych pokoleń A co z takimi rzeczami jak ograniczona władza rządu? Cóż... Już sam fakt, że naród posiada konstytucję jest oznaką ograniczonej władzy rządu. Oznacza, że nie jest to tylko czysta demokracji i że każdy, kto jest u władzy ma ograniczone uprawnienia. Uprawnienia rządu zostaną opisane dalej w tej Konstytucji. Mówimy również o "dobrodziejstwach wolności", a to kolejne odniesienie do praw naturalnych. Deklaracja niepodległości mówi o nich trochę wyraźniej, trochę bardziej bezpośrednio ale "dobrodziejstwa wolności" - tu jest mowa o, albo to może być odniesienie do praw naturalnych. Na tym skończymy. Przyglądając się rządowi USA, będziemy ciągle wracać zarówno do Deklaracji niepodległości, jak i do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, żeby zrozumieć w jaki sposób Amerykanie próbują udoskonalić unię oraz co jest, a co nie jest zgodne z wizją ojców założycieli Ameryki.