Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Voting rights and models of voter behavior

Zadanie

"US Popular Vote for President as Percentage of Total Population." Source: Wikimedia Commons
Referring to the years 1920 to 1940 on the graph, which of the following was a catalyst for the upward trend in the presidential popular vote as a percent of the population in that period?
Wybierz 1 odpowiedź: