If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Niewolnictwo w koloniach brytyjskich — podsumowanie wiadomości.

Ogólne podsumowanie wiadomości na temat niewolnictwa w brytyjskich koloniach. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu wolontariuszy.
W miarę jak rdzenni amerykańscy robotnicy zaczęli umierać na różne choroby, nie będąc na nie odporni, Europejczycy zaczęli nabywać zniewolonych robotników z Afryki, którzy dosyć szybko stali się głównym źródłem siły roboczej. Wielka Brytania wysłała pierwsze statki z niewolnikami do Brytyjskich Indii Zachodnich do pracy na plantacjach tytoniu, a następnie również na plantacje trzciny cukrowej.

Pojęcia kluczowe

TerminologiaDefinicja
Tymczasowy służącyImigranci z Europy (przeważnie ze Szkocji, Irlandii bądź Anglii), którzy pracowali dla właścicieli ziem przez określony okres, bez wynagrodzenia, ale w zamian za pozwolenie wjazdu do nowego kraju
Podróż przez środekPrzymusowa podróż niewolników z Afryki przez Ocean Atlantycki na kontynent Ameryki, podczas której prawie 30% zginęło, zanim udało im się dotrzeć na terytoria kolonii.
Handel TrójkątnySystem handlowy wprowadzony w 18-tym i 19-tym wieku pomiędzy Wielką Brytanią oraz Amerykami.
Niewolnictwo własnościowePraktyka, która określała zniewolonych Afrykanów jako własność, a nie ludzi.
Kodeks niewolnictwaPrzepisy ustanowione przez kolonie, które definiowały status społeczny niewolników z Afryki oraz prawa, jakie właściciele niewolników mieli do nich.
Bunt Stono (1739)Największy zryw zorganizowany przez zniewolonych Afrykanów w Południowej Karolinie, którego wynikiem była śmierć ponad 42 białych oraz 44 czarnych ludzi.
Mapa kolonii w 1770 roku.
Mapa trzynastu kolonii, przedstawiająca ilość niewolników w każdej kolonii w 1770 roku wraz z odsetkiem zniewolonych robotników z Afryki przypadającym na całą populację danej kolonii. Ilustracja udostępniona przez Wikimedia Commons

Wątki historyczne

Rozprzestrzenienie się niewolnictwa: Pierwsze przypadki wykorzystywania niewolników z Afryki do robót w koloniach angielskich miały miejsce w Brytyjskich Indiach Zachodnich. Większość zniewolonych Afrykanów została wysłana właśnie tam do pracy na plantacjach tytoniu, nawet po przypłynięciu pierwszych statków z niewolnikami do Wirginii w 1619. Do roku 1776, 20% populacji kolonii było pochodzenia Afroamerykańskiego. Istnieje błędne przekonanie o tym, że niewolnictwo dotyczyło tylko Chesapeake i terenów kolonii Południa oraz Brytyjskich Indii Zachodnich. Niewolnictwo jak najbardziej istniało również w Nowej Anglii oraz koloniach Środkowych, choć na mniejszą skalę. W Nowej Anglii, zniewoleni Afrykanie stanowili około 2-3% populacji przed Rewolucją Amerykańską.
Systemy pracy: Pierwszym systemem pracy w koloniach brytyjskich była tymczasowa służba, na zasadzie której służący pracowali dla właścicieli ziem w zamian za wjazd do Ameryki. Natomiast, jako że tymczasowi służący pracowali tylko przez krótkie okresy czasu, często domagając się dostępu do ziem po zakończeniu okresu służby, właściciele plantacji zaczęli sprowadzać niewolników z Afryki jako podstawowe źródło siły roboczej. Zniewoleni Afrykanie okazali się niezbędni przy uprawach tytoniu i już po niedługim czasie stanowili 50% populacji Chesapeake i kolonii południa.
Metody oporu: Zniewoleni Afrykanie opierali się niewolnictwu w sposób jawny oraz skryty. Przykładami ukrytego oporu były spowolnienia podczas pracy oraz psucie narzędzi. Z kolei przykładami jawnego buntu były ucieczki oraz organizowanie zrywów buntowniczych. Jednym z takich zrywów w amerykańskich koloniach, który okazał się dosyć skuteczny, był Bunt Stono w 1739, którego wynikiem była śmierć ponad 40 białoskórych kolonistów oraz ponad 40 Afrykanów.

Pytania kontrolne

  • W jaki sposób wprowadzenie niewolnictwa wpłynęło na demografię kolonii angielskich?
  • Wymień trzy sposoby, na które zniewoleni Afrykanie stawiali opór niewolnictwu

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.