If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Continuity and change in the postwar era

How much did the events of the tumultuous postwar era reshape American national identity? Kim discusses the extent to which developments like the Cold War, the Civil Rights Movement, Vietnam, and student protests of the 1960s changed core beliefs around citizenship, cultural values, and the proper US role in the world.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video