If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie: rdzenne społeczności zamieszkujące terytoria Ameryki w czasach przedkolonialnych

Podsumowanie kluczowych elementów historii ludów zamieszkujących Amerykę Północną w epoce poprzedzającej kontakt z Europejczykami. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu wolontariuszy.
Zanim Europejczycy pojawili się w Ameryce Północnej, grupy rdzennych Amerykanów uformowały odrębne i złożone społeczeństwa w odpowiedzi na zamieszkiwane unikatowe środowiska.

Pojęcia kluczowe

OkreślenieDefinicja
Trzy siostryokreślenie "trzy siostry" odnosi się do kukurydzy, dyni i fasoli. Uprawianie wszystkich razem pozwoliło utworzyć większe, stałe wioski.
KukurydzaWażna uprawa w Ameryce, jej uprawianie przyczyniło się do stworzenia dużych, złożonych społeczeństw rdzennych Amerykanów.
IrygacjaProces przekierowywania wody przez kanały by nawodnić pola.
PuebloPlemiona Indian zamieszkujące obecny południowy zachód Ameryki.
MissisipiPlemiona Indian zamieszkujące obecne Missouri i Illinois.
AlgonkinowieLudy Indiańskie ze wschodniego wybrzeża które mówiły pokrewnymi językami.
Łowcy-Zbieracze Osobnicy, którzy zdobywa większość lub całość pożywienia zbierając, łowiąc i polując.

Rdzenna Ameryka Północna

Społeczeństwa Indian w Ameryce Północnej rozwinęły regionalne różnice na podstawie środowiska.
Mapa przedstawiająca regiony w Ameryce Północnej w których mieszkały plemiona Indiańskie.
Mapa, przedstawiająca regionalne środowiska rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej Dzięki uprzejmości: Wikimedia Commons

Główne historyczne wątki przewodnie

Wpływ środowiska na miejsca osiedlenia Indian: Czynniki geograficzne i środowiskowe wpłynęły na rozwój społeczeństw Indian, w tym na migrację i miejsca osiedlenia na terenie Stanów Zjednoczonych. Niektóre społeczeństwa wprowadzały innowacje pokroju uprawy roli i irygacji, aby zbudować stałe miejsca zamieszkania.

Pytanie sprawdzające

  • W jaki sposób czynniki środowiskowe i geograficzne wpłynęły na miejsca migracji i polowań społeczeństw prekolumbijskich?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.