If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie lekcji: wymiana kolumbijska

Podsumowanie kluczowych postaci, wydarzeń i pojęć związanych z wymianą kolumbijską.
W 1492 roku, Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryk, rozpoczynając proces eksploracji i kolonizacji.

Pojęcia kluczowe

ZwrotDefinicja
KarawelaMały,szybki statek używany przez Hiszpan i Portugalczyków, który ułatwiał eksplorację.
EpidemiaRozprzestrzenienie się choroby na duży procent populacji w krótkim okresie czasu.
MerkantylismTeoria ekonomiczna mająca na celu zmaksymalizowanie przez kraj handlu a w szczególności ilości posiadanego przez przez ów złota i srebra.
Kolumbijska WymianaProces, dzięki któremu towary (konie, pomidory, cukier, itd.), ludzie oraz choroby przekroczyły Atlantyk.

Trójkąt handlu w kolumbijskiej wymianie

Wykres przedstawiający trójkąt handlu, w którym:
Europa wysyłała tekstylia, rum i różne wyroby do Afryki Afryka wysyłała niewolników do Ameryk Ameryki wysyłały cukier i tabakę do Europy
Trójkąt handlu, przedstawiający szlaki którymi kupcy przesyłali towary i ludzi pomiędzy Europą, Afryką i Amerykami

Pojęcia kluczowe

Powody migracji europejskiej: Po 1492 roku motywacją europejskiej migracji do Ameryk były trzy rzeczy: Bóg, złoto i chwała. Złoto oznaczało zdobycie zasobów Nowego Świata takich jak cukier i złoto. Europejscy koloniści chcieli też rozprzestrzenić chrześcijaństwo w Nowym Świecie. Chwała oznaczała, że Europejscy koloniści chcieli wzmocnić status swoich krajów jako ważnych graczy na międzynarodowej scenie i umożliwić im zdobycie siły militarnej poprzez kolonizację.
Innowacje technologiczne: europejska kolonizacja Ameryk stała się znacznie łatwiejsza dzięki niektórym wynalazkom takim jak kompasy, karawele i astrolabia. To wpłynęło na rozwój ekonomiczny poprzez umożliwienie rozwoju szlaków handlowych pomiędzy Starym a Nowym Światem.
Wymiany kulturowe i sieci handlowe: Po pierwszym kontakcie pomiędzy Indianami a Europejczykami kolonizatorzy rozpoczęli proces kulturowej i biologicznej wymiany pomiędzy Starym a Nowym światem , znany jako Kolumbijska Wymiana. Kolumbijska Wymiana spowodowała wzrost populacji w Europie poprzez sprowadzenie plonów z Ameryk i rozpoczął drogę Europy w stronę kapitalizmu. Kolonizacja zaburzyła ekosystem, wprowadzając nowe zwierzęta, jak świnie i eliminując inne, takie jak bobry.

Pytanie sprawdzające

  • Jakie były cele hiszpańskiej kolonizacji?
  • Jak technologia wspomogła europejską kolonizację?
  • Wymień dwa pozytywne i dwa negatywne skutki Kolumbijskiej Wymiany?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.