If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pobudki Europejczyków do podboju Nowego Świata

Europejska eksploracja i kolonizacja Nowego Świata miała trzy pobudki. Były to: Bóg, złoto i chwała.

Streszczenie

  • Historycy rozróżniają trzy przyczyny, które doprowadziły do europejskich wypraw i kolonizacji w Nowym Świecie: Bóg, złoto i sława.
  • Powody religijne mają swoje korzenie jeszcze w okresie wypraw krzyżowych, czyli serii wojen między 11-tym a 15-tym stuleciem podczas których, europejscy Chrześcijanie domagali się uznania Jerozolimy jako miasta wyłącznie chrześcijańskiego.
  • Europejczycy próbowali również znaleźć optymalne drogi prowadzące ich do dochodowych rynków azjatyckich, licząc na uzyskanie światowego rozgłosu i uznania.

Wyprawy krzyżowe: nasilony brak tolerancji religijnej i przymusowe nawrócenia

Rok 622 przyniósł chrześcijaństwu nowe wyzwania. W Mecce, w Arabii Saudyjskiej, prorok Mahomet zapewnił, że był świadkiem objawienia, które stało się podstawą Islamu. Koran, który oparty jest na objawieniach proroka Mahometa, nazywa Jezusa Chrystusa prorokiem, a nie Bogiem. Islam dotarł do Europy przez Środkowy Wschód w 732 roku.
Niedługo potem, europejscy Chrześcijanie rozpoczęli Krucjaty, agresywną walkę z Muzułmanami w celu dominacji Ziem Świętych- terenów rozciągających od dzisiejszej Turcji na północ poprzez wybrzeże śródziemnomorskie, aż po Synaj- znajdujących się pod kontrolą muzułmańską. Krucjaty były w pewnym sensie odpowiedzią na wpływy, jakie Muzułmanie wywierali w Europie. Miasto Jerozolima to święte miejsce dla Żydów, Chrześcijan oraz Muzułmanów; istnieją dowody na to, że wszystkie trzy religie koegzystowały razem w pokoju przez wieki. Jednak w 1095 roku, Chrześcijanie europejscy postanowili odzyskać święte miasto z rąk Muzułmanów i, co więcej, podbić otaczające je tereny.
Krucjaty zapewniły ideologię religijną Rekonkwiście, która z kolei zainspirowała kolonizację atlantycką. Rekonkwista, zwana odzyskaniem, odnosi się do okresu 800 lat przemocy i wydalenia Muzułmanów z półwyspu iberyjskiego w wyniku nieudanych krucjat. Krucjaty i rekonkwista umocniły brak tolerancji religijnej. Chrześcijanie zwrócili się w stronę kolonizacji jako sposobu kontynuowania podbojów religijnych. W szczególności w katolickiej Hiszpanii i Portugalii gorliwość religijna motywowała władców do nawracania rdzennych Amerykanów i uświęcała światową dominację chrześcijańską.
Przemoc w Jerozolimie w czasie Krucjat. Ilustracja: Wikimedia Commons

Pokusa złota: znalezienie nowych dróg handlu towarami ze wschodu

Pomimo religijnej polaryzacji będącej wynikiem wypraw krzyżowych, zdecydowanie nasiliły one handel morski pomiędzy wschodem i zachodem. Kiedy to krzyżowcy po raz pierwszy dotknęli jedwabiu, skosztowali nowych przypraw i poznali porcelanę oraz jej użyteczność, rosnąca ochota na te niespotykane wcześniej produkty stworzyła nowe rynki dla kupców.
Statki kupieckie przywoziły Europejczykom wartościowe towary, podróżując od portu do portu Europy zachodniej i wschodu już od 10-tego wieku wzdłuż tras noszących wspólną nazwę Jedwabnego szlaku. Niemniej, transport towarów wzdłuż jedwabnego szlaku był kosztowny, powolny i nierentowny. Muzułmańscy pośrednicy pobierali podatki przy wymianie towarów. Karawany wyładowane towarami często padały łupem rabusiów.
Poszukując nowych dróg morskich prowadzących do bogatych miast wschodu, żeglarze pragnęli również znaleźć dostęp do egzotycznych i bogatych Wysp Korzennych znajdujących się w dzisiejszej Indonezji, których położenie było głęboko skrywaną tajemnicą muzułmańskich władców. Pokusa zysków motywowała odkrywców do szukania nowych dróg na Wyspy Korzenne oraz wyeliminowania muzułmańskich pośredników.
Mapa lądowego szlaku handlowego z Europy do Azji wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Ilustracja: Wikimedia Commons

Pragnienie sławy: europejski wyścig do światowej przewagi

Rywalizacja między Portugalczykami i Hiszpanami napędzała szybką i agresywną kolonizację. Henryk Żeglarz stanął na czele portugalskich wypraw do Afryki i na wyspy Atlantyku w 15-tym wieku. Żeglarze portugalscy pomyślnie poprowadzili wyprawę do zachodniej Afryki, gdzie udało im się nawiązać partnerstwo w wymianie handlowej. Następnie, Portugalia rozszerzyła swoje imperium wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki do Kongo, zachodniego wybrzeża Indii i ostatecznie aż do Brazylii oraz wysp Atlantyku. Mimo, iż Portugalczycy nie przejęli kontroli nad znaczną ilością terytoriów, to strategiczne położenie będących w ich posiadaniu wysp oraz portów morskich dały im bezkonkurencyjną kontrolę nad morskimi szlakami handlowymi.
Henryk Żeglarz. Ilustracja: Wikimedia Commons
Wyprawy portugalskich odkrywców na wybrzeża zachodniej Afryki zaznajomiły również Portugalczyków z handlem niewolnikami, będącym już praktyką rozwiniętą na szeroką skalę w Afryce zachodniej, finansowaną dzięki produkcji cukru na nowo skolonizowanych wyspach Atlantyku. Dzięki odkryciu ogromnego światowego zapotrzebowania rynkowego na cukier, Portugalczycy zaczęli handlować niewolnikami przeznaczonymi do ciężkiej pracy na plantacjach cukru. W miarę rozkwitu rynków niewolniczej siły roboczej w Europie i Nowym Świecie, portugalska Twierdza Elmina, znajdująca się w dzisiejszej Ghanie, stała się bardziej zagrodą dla niewolników afrykańskich wewnątrz kontynentu, niż ośrodkiem handlu.
Portugalska kolonizacja w 15-tym wieku zapoczątkowała etap agresywnej europejskiej ekspansji przez Atlantyk. Hiszpania, czująca się zagrożoną przez monopol, jaki Portugalia miała na niewolników z Afryki oraz jej ekspansji przez Atlantyk, rozwinęła swój własny projekt kolonizacji z udziałem Krzysztofa Kolumba w 1492. Trwająca nieustannie rywalizacja między tymi dwoma nacjami przyciągnęła coraz więcej europejczyków do Nowego Świata.
Krzysztof Kolumb. Ilustracja: Wikimedia Commons

Jak uważasz?

Jaki wpływ miały krucjaty na europejską kolonizację?
Wyjaśnij związek pomiędzy religią, handlem oraz podbojami na początku europejskich wypraw oraz kolonizacji.
Wyobraź sobie, że jesteś europejskim odkrywcą w 15 wieku. Jak sądzisz, co bardziej motywowałoby Cię: nawrócenie religijne, dostęp do światowych rynków czy rywalizacja z innymi europejskimi nacjami? Wyjaśnij swój wybór.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.