If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Siła robocza, niewolnictwo i kasty w hiszpańskim systemie kolonialnym

Zadanie

Zapoznaj się z ilustracją i odpowiedz na pytanie poniżej.
XVIII-wieczny hiszpański obraz kastowy (ang. casta painting). Źródło: Wikimedia Commons
Co odzwierciedla ten obraz?
Wybierz 1 odpowiedź: