If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Epoka postępu

Na początku XX wieku, działacze społeczni dążyli do reformy społeczeństwa i przeciwdziałania efektom ubocznym industrializacji.

Streszczenie

  • Okres w historii Stanów Zjednoczonych przypadający na ostatnią dekadę XIX wieku i dwie pierwsze XX wieku zazwyczaj nazywany jest epoką postępu. Był to czas wielu reform społecznych i politycznych, których celem było umożliwienie społeczeństwu rozwoju.
  • Reformatorzy epoki postępu pragnęli wykorzystać uprawnienia rządu federalnego, by wyeliminować nieetyczne i nieuczciwe praktyki właścicieli przedsiębiorstw, zmniejszyć korupcję i przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym spowodowanych przez uprzemysłowienie.
  • W epoce postępu pracownicy i konsumenci zyskali dodatkową ochronę, a kobiety, w końcu, prawo do głosowania.

Negatywne strony uprzemysłowienia

Mimo że dzięki uprzemysłowieniu warunki życia w USA stały się lepsze, istniały również jego negatywne aspekty. Szefowie wielkich przedsiębiorstw, czasem zwani "rekinami finansjery", stosowali nieetyczne i nieuczciwe praktyki, by wyeliminować konkurencję i zwiększyć zyski. Robotnicy zatrudnieni w fabrykach, z których wielu dopiero co przybyło do USA, często pracowali i mieszkali w zagrażających życiu warunkach. Politycy bogacili się dzięki korupcji kosztem z trudem wiążących koniec z końcem niższych warstw społecznych. Przepaść dzieląca bogaczy i biedotę pogłębiała się.1
Progresywizm powstał jako odpowiedź na wspomniane wyżej negatywne skutki uprzemysłowienia. Postępowi reformatorzy pragnęli wprowadzenia regulacji prawnych dla prywatnych przedsiębiorstw, wzmocnienia ochrony pracowników i konsumentów, ujawnienia korupcji panującej zarówno w rządzie, jak i w wielkich przedsiębiorstwach i ogółem udoskonalenia społeczeństwa.2
Karykatura polityczna przedstawia grubych biznesmenów siedzących na workach pieniędzy ustawionych na wytworach różnych przemysłów, takich jak odzież, żelazo i drewno i przygniatających trudzących się nimi ludzi.
Karykatura polityczna poddająca krytyce "rekinów finansjery" z uwagi na wyzyskiwanie przez nich kiepsko opłacanych i pracujących w niebezpiecznych warunkach robotników. Magazyn Puck, luty 1883. Ilustracja opublikowana za zgodą Wikimedia Commons.

Ideologia i polityka progresywizmu

Poglądy reformatorów epoki postępowej opierały się na pewnych istotnych dla nich założeniach. Pierwszym z nich była wiara, że ludzka natura może ulec zmianie na lepsze dzięki postępowemu zastosowaniu nakazów, nagród i kar. Drugim, że władza rządu federalnego może zostać użyta, by uczynić pojedynczych ludzi lepszymi i przeprowadzić zmiany w społeczeństwie. Konserwatyści nie podzielali tych dwóch założeń ponieważ wierzyli, że natury ludzkiej nie można zmienić i że władza rządu federalnego powinna pozostać ograniczona w swoim wymiarze i zasięgu.3
Fotografia przedstawia Idę Tarbell.
Ida Tarbell, pionierka dziennikarstwa śledczego i autorka artykułu ujawniającego działania prowadzone przez przedsiębiorstwo Standard Oil. Ilustracja opublikowana za zgodą Wikimedia Commons.
Do najsłynniejszych reformatorów epoki postępowej należy zaliczyć Jane Addams, założycielkę Hull House w Chicago, placówki niosącej pomoc imigrantom w adaptacji do życia w Stanach Zjednoczonych, Idę Tarbell, "demaskatorkę" ujawniającą korupcję w Standard Oil i pionierkę dziennikarstwa śledczego, oraz prezydentów Woodrowa Wilsona i Theodora Roosevelta, którzy rozszerzyli uprawnienia rządu federalnego w celu wprowadzenia przepisów dotyczących prywatnych przedsiębiorstw i należytej ochrony dla pracowników, konsumentów i środowiska naturalnego.
Reformatorom epoki postępowej udało się wpłynąć na podjęcie wielu istotnych uchwał, w tym kilku poprawek do Konstytucji USA. XVI poprawka wprowadzała federalny podatek od przychodu, XVII - bezpośrednie wybory senatorów, XVIII poprawka zakazywała sprzedaży alkoholu, a XIX poprawka zapewniała kobietom prawo do głosowania.
Wśród aktów prawnych ustanowionych, by lepiej chronić pracowników i konsumentów znalazła się ustawa o czystości żywności i leków z 1906 r., która powoływała do życia Agencję Żywności i Leków, by zagwarantować bezpieczeństwo konsumpcji i czystość wszystkich środków spożywczych i produktów leczniczych, oraz antymonopolowa ustawa Claytona z 1914 r., której celem było zahamowanie praktyk biznesowych prowadzonych na niekorzyść konkurencji.4

Negatywne aspekty progresywizmu

Mimo że reformatorzy epoki postępowej osiągnęli wiele istotnych celów, opowiadali się też za polityką dyskryminacji i popierali nietolerancyjne poglądy. Dla przykładu, gabinet, na którego czele stał Wilson, jakkolwiek nowoczesny i postępowy, kierował się w swoich działaniach uprzedzeniami rasowymi i doprowadził do segregacji rasowej w rządzie federalnym. Podczas prezydentury Wilsona (1913-1921) działalność wznowił Ku Klux Klan, a ekonomiczne i polityczne osiągnięcia Afroamerykanów z okresu po rekonstrukcji spotkały się z niezwykle negatywną, podyktowaną rasistowskimi uprzedzeniami, reakcją.5
Związki zawodowe, bardzo aktywne w polityce epoki postępowej, wspierały restrykcje imigracyjne i szerzyły ksenofobiczną propagandę, oskarżając imigrantów o bycie przyczyną niskich płac i trudnych warunków pracy w zakładach w całym kraju. Rząd federalny, między innymi w ustawie imigracyjnej z 1917 r. i ustawie o narodowym systemie kwot imigracyjnych z 1921 r., wprowadził bardzo duże ograniczenia imigracji ze względu na narodowość, praktycznie uniemożliwiając przyjazd Azjatom.6
Wielu reformatorów epoki postępowej, wierząc, że naturę ludzką można poddawać zmianom i nią manipulować, opowiadało się za selektywnym rozmnażaniem, czyli eugeniką. Eugenika była uważana za „naukę o lepszym rozmnażaniu”, a jej celem było poprawienie jakości genetycznej ludzi poprzez zastosowanie praktyk, które miały zachęcić przedstawicieli „odpowiedniej” części społeczeństwa do płodzenia większej ilości dzieci i powstrzymanie od tego „nieodpowiedniej” części. Podstawowym założeniem eugeniki było umieszczenie białej, protestanckiej ludności anglosaskiego pochodzenia na szczycie hierarchii społecznej. Niższe klasy, mniejszości etniczne, niedawno przybyli imigranci, ludzie chorzy psychicznie i niepełnosprawni znajdowali się na niższych szczeblach hierarchii. W 1907 r. Stany Zjednoczone stały się pierwszym krajem, który wprowadził prawny nakaz sterylizacji.
Ludobójcze praktyki nazistowskich Niemiec doprowadziły do dyskredytacji eugeniki jako nauki, lecz nie przed tym, jak ponad 60 000 Amerykanów obojga płci zostało zmuszonych do poddania się sterylizacji, by uniemożliwić im spłodzenie dzieci.7

Jak uważasz?

Jak można opisać światopogląd reformatorów epoki postępowej? Czy zgadasz się z założeniami ich ideologii?
Jakie były najbardziej imponujące osiągnięcia reformatorów doby progresywizmu?
Ogólnie rzecz biorąc, czy progresywizm wywarł korzystny czy szkodliwy wpływ na amerykańskie społeczeństwo?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.