If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Stany Zjednoczone w czasie I wojny światowej

I wojna światowa miała być ostatnim konfliktem zbrojnym w historii. Wywarła ona znaczący wpływ na Amerykanów w USA i za granicą.

Streszczenie

  • Pierwsza wojna światowa była najbardziej śmiercionośnym konfliktem w dotychczasowej historii ludzkości, pochłaniając dziesiątki milionów ofiar na wszystkich frontach.
  • Podczas prezydentury Woodrowa Wilsona, Stany Zjednoczone pozostawały neutralne do 1917 roku, a przystąpiły do wojny po stronie Ententy (Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji).
  • Doświadczenia I wojny światowej wywarły wielki wpływ na politykę wewnętrzną, kulturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Kobiety uzyskały prawo do głosowania, podczas gdy inne grupy amerykańskich obywateli były poddawane systematycznym represjom.

Wojna w Europie i neutralność USA

28 czerwca 1914 roku, jugosławski nacjonalista Gavrilo Princip zamordował następcę tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Princip i jego wspólnicy chcieli zjednoczyć naród jugosławiański i wyzwolić go spod austriackiego panowania. Zabójstwo zapoczątkowało serię wydarzeń, które zakończyły się wypowiedzeniem wojny między Austro-Węgrami a Serbią. Ze względu na europejski system sojuszy, wszystkie główne potęgi europejskie zostały wciągnięte w wojnę, która rozprzestrzeniła się na cały świat i stała się pierwszą wojną światową w historii ludzkości.1
Mapa państw uczestniczących w I wojnie światowej
Mapa przedstawia państwa, które walczyły w I wojnie światowej po stronie ententy (na zielono) i państw centralnych (na pomarańczowo).
I wojna światowa faktycznie ogarnęła cały świat. Na zielono zaznaczono kraje sprzymierzone z ententą, znaną także jako trójporozumienie. Kraje, które sprzymierzyły się z państwami centralnymi (trójprzymierze), zaznaczono na pomarańczowo. Mapa dzięki uprzejmości Wikimedia Commons.
Wojna postawiła przeciwko sobie dwie grupy sojuszników: potrójną ententę, złożoną z Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii, przeciwko państwom centralnym, Niemcom i Austro-Węgrom.
Wszyscy wierzyli, że wojna będzie szybka, jednak zamiast tego skończyło się na długotrwałej wojnie na wyniszczenie, podczas której żołnierze w okopach walczyli zaciekle, aby przesunąć linię frontu o zaledwie centymetry.2

Stany Zjednoczone przystępują do I wojny światowej.

Prezydent USA Woodrow Wilson starał się utrzymać neutralność Stanów Zjednoczonych, ale ostatecznie nie udało mu się to głównie z powodu eskalacji niemieckiej agresji. 7 maja 1915 roku, Niemcy zatopili brytyjski transatlantyk RMS Lusitania, na pokładzie którego znajdowało się ponad stu Amerykanów. Wilson ostrzegł, że Stany Zjednoczone nie pozwolą na nieograniczoną wojnę podwodną ani na dalsze łamanie prawa międzynarodowego.
W styczniu 1917 roku Niemcy wznowili działania wojenne z użyciem okrętów podwodnych. Kilka dni po tym ogłoszeniu, administracja Wilsona uzyskała kopię Telegramu Zimmermanna, który wzywał Meksyk do przyłączenia się do działań wojennych po stronie Niemiec i zobowiązywał, że w przypadku zwycięstwa Niemiec terytoria Arizony Teksasu i Nowego Meksyku zostaną odebrane Stanom Zjednoczonym i zwrócone Meksykowi. Publikacja Telegramu Zimmermanna i eskalacja ataków niemieckich okrętów podwodnych na amerykańskie statki handlowe doprowadziły Kongres USA do wypowiedzenia wojny Niemcom 6 kwietnia 1917 roku.
Ponad 1.3 miliona mężczyzn i dwadzieścia tysięcy kobiet zaciągnęło się do sił zbrojnych.3 Chociaż niektórzy Amerykanie sprzeciwiali się przystąpieniu USA do wojny, wielu z nich wierzyło, że mają obywatelski obowiązek wspierać wysiłek wojenny. Propaganda rządu amerykańskiego starała się zmobilizować swoich obywateli, odwołując się do patriotyzmu i obywatelskiego obowiązku oraz łącząc amerykańską demokrację z poparciem dla demokracji w Europie Zachodniej.
Plakat propagandowy ukazujący Niemcy jako rozszalałego goryla, który chce wtargnąć na teren Stanów Zjednoczonych..
Plakat propagandowy na rzecz amerykańskiego wysiłku wojennego podczas I wojny światowej. Plakat przedstawia Niemcy jako szalonego goryla, który skieruje swój wzrok na amerykańskie wybrzeże, jeśli nie zostanie pokonany w Europie. Zdjęcie dzięki uprzejmości Wikimedia Commons.
Ustawa o selektywnej służbie wojskowej z 1917 roku upoważniała do poboru żołnierzy na potrzeby działań wojennych, aby Stany Zjednoczone nie musiały polegać wyłącznie na ochotnikach.4 Ponieważ wielu obywateli amerykańskich uważało, że ich patriotycznym obowiązkiem jest wspieranie działań wojennych, pobór został dobrze przyjęty, a liczba osób uchylających się od służby była stosunkowo niska.

Pierwsza wojna światowa na froncie wewnętrznym

Pierwsza wojna światowa wywarła ogromny wpływ na politykę, kulturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Zwolennicy prawa wyborczego dla kobiet skutecznie połączyli patriotyczne wysiłki kobiet w czasie wojny z prawem do głosowania. Strategia ta okazała się bardzo skuteczna i w 1920 roku Kongres Stanów Zjednoczonych ratyfikował dziewiętnastą poprawkę, która gwarantowała kobietom prawo do głosowania.5
Inni nie mieli tyle szczęścia. Nadmierna czujność na froncie wewnętrznym doprowadziła do spontanicznych wybuchów przemocy wobec grup, których lojalność wobec Stanów Zjednoczonych uważano za podejrzaną. Niemieccy Amerykanie, aktywiści robotniczy, sufrażystki, imigranci, Afroamerykanie i socjaliści byli obiektem gróźb, prześladowań, więzienia i przemocy fizycznej.
W tym samym czasie gwałtownie ograniczono swobody obywatelskie. Ustawa o szpiegostwie z 1917 roku i ustawa o działalności wywrotowej z 1918 roku uznawały za przestępstwo wyrażanie antywojennych nastrojów i krytykę rządu USA oraz sił zbrojnych. W celu identyfikacji dysydentów tworzono dobrowolne stowarzyszenia, a wiele z nich współpracowało z Federalnym Biurem Śledczym w celu patrolowania frontu wewnętrznego i karania tych, których postrzegano jako “wrogów.”6

Pokłosie: konsekwencje pierwszej wojny światowej

Doświadczenie pierwszej wojny światowej było traumatyczne. Tak zwane "cywilizowane" zachodnie demokracje pogrążyły się w zaciekłym i śmiertelnym konflikcie o niepewnych źródłach i niezadowalającym wyniku. W rezultacie wielu rozczarowało się wartościami i ideami amerykańskiej demokracji politycznej i kultury konsumpcyjnej. Pokolenie, które osiągnęło pełnoletność podczas pierwszej wojny światowej i “szalonych lat dwudziestych”, znane jest jako “stracone pokolenie.”
Na froncie politycznym rozgorzała debata pomiędzy prezydentem Wilsonem i jego zwolennikami, którzy dążyli do zwiększenia roli Stanów Zjednoczonych w sprawach światowych, a izolacjonistami w Kongresie, którzy obawiali się wplątania w przyszłe konflikty europejskie. Choć Wilson był głównym orędownikiem Ligi Narodów, międzynarodowej organizacji pokojowej, Stany Zjednoczone nigdy oficjalnie do niej nie przystąpiły ze względu na sprzeciw izolacjonistów.7

Jak uważasz?

Dlaczego prezydent Wilson nie był w stanie utrzymać Stanów Zjednoczonych z dala od wojny?
Jaki był wpływ wojny na kulturę i społeczeństwo w USA?
Czy wewnętrzne skutki wojny były ogólnie rzecz biorąc bardziej pozytywne czy negatywne?
Czy Stany Zjednoczone powinny były dołączyć do Ligi Narodów?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.