If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Konferencja pokojowa w Paryżu i traktat wersalski - film z polskimi napisami

Podczas rozmów pokojowych po I wojnie światowej, wielkim mocarstwom zależało bardziej na zemście niż na ustanowieniu pokoju. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Jak już wiemy, koniec walk podczas I wojny światowej, a właściwie po prostu koniec I wojny światowej, a właściwie po prostu koniec I wojny światowej, nastąpił pod koniec 1918 roku. W 1919 roku nadszedł czas na omówienie warunków pokoju. W 1919 roku nadszedł czas na omówienie warunków pokoju. Odbyło się to na konferencji pokojowej w Paryżu. Zebrały się tam wszystkie spośród głównych walczących stron, ale warunki pokoju ustalane były przez zwycięzców. Najważniejsze zwycięskie mocarstwa reprezentowali ci panowie. To premier Wielkiej Brytanii Lloyd George, Vittorio Orlando z Włoch, Georges Clemenceau z Francji, i prezydent Woodrow Wilson z USA. Przybyli oni na tę konferencję z bardzo odmiennymi poglądami na to, jak powinien wyglądać pokój. Poznaliśmy już "Czternaście punktów" prezydenta Wilsona. Były bardzo idealistyczne. Mówiły o uczynieniu świata bezpiecznym dla demokracji, o tym, że ludzie powinni decydować o swoim losie, że powinniśmy mieć prawo do samostanowienia, o końcu imperiów, wolnym handlu, utworzeniu Ligi Narodów, mającej zapobiec kolejnej wojnie światowej. Strona europejska nie była tak idealistyczna, a zwłaszcza Francuzi. Dlatego, że Francja-- USA też straciło wielu żołnierzy, ale Francja straciła większość swojej męskiej populacji. Paskudny front zachodni toczył się w ich kraju, więc dużo bardziej zależało im, by Niemcy zapłaciły za swoje czyny. Warunki porozumienia z Niemcami, czyli traktat wersalski... ...traktat wersalski, co warto zauważyć, jest tylko jednym z kilku traktatów zawartych na konferencji pokojowej w Paryżu. Jest on zwykle najbardziej znany, ponieważ był to traktat z Niemcami, traktat wersalski, i wielu ludzi obwinia go za przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej. Tak bardzo upokorzył Niemcy, był tak nie do przyjęcia, że umożliwił takiej postaci jak Hitler pojawić się i poprowadzić Niemcy z powrotem do wojny. Traktat wersalski był traktatem z Niemcami. Były też inne traktaty: z Austriakami i, od kiedy Austro-Węgry zostały rozbite, także z Węgrami, z Osmanami itp. itd. Traktat wersalski obejmował kilka rzeczy. Po pierwsze, co było szczególnie po myśli Francuzów, przypisał on winę Niemcom... Wina wojenna... ...wina wojenna dla Niemców... I w zależności jak na to patrzeć, ma to znaczenie lub nie. Argumentem za tym, że Niemcy są odpowiedzialne za wojnę jest to, że pod koniec lipca, na początku sierpnia 1914 roku, niewiele trzeba było Niemcom do wypowiedzenia wojny Rosji, potem Francji, a następnie najechania Belgii. To była dosłownie kwestia kilku dni. Jasne było, że Niemcy były już do tego zmobilizowane, były chętne i zrobiły to bez większej prowokacji. Jedynym pretekstem była rosyjska mobilizacja. Ci myślący, że te oskarżenia są przesadzone, powiedzieliby - Hola hola, Niemcy na pewno odegrały rolę w wojnie, może nawet w jej eskalacji, ale jej nie wywołały. Najpierw doszło do zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda z Austro-Węgier. Za zamachem stały pewne serbskie grupy. Następnie Austro-Węgry stawiają Serbom prawie niemożliwe żądanie - natychmiast wszyscy mają stanąć przed sądem, albo wypowiadamy wojnę. Wyglądało to jakby chcieli tej wojny. Wypowiadają wojnę w lipcu 1914 roku. Rosjanie nie pozwalają, by był to mały regionalny konflikt, Decydują się rozpocząć mobilizację, dając Niemcom pretekst do inwazji dając Niemcom pretekst do inwazji ze względu na zawartą przez nich umowę z Austro-Węgrami. Można by wskazać wielu winnych, ale traktat wersalski w całości obwinia o to Niemcy. Uzasadnia to decyzję, by Niemcy zapłaciły za wojnę. To z kolei prowadzi do reparacji... reparacji dla Niemiec, czyli wyglądało to tak: "Słuchajcie, Niemcy, nie musicie płacić aliantom za wszystkie ich straty, zwłaszcza straty w ich ekonomii wynikające z faktu, że jesteście winni rozpoczęcia tej wojny". Reparacje nie były tylko w formie papierowej waluty, ale także w formie złota, zasobów. Były to więc bardzo namacalne reparacje. To ciekawe zagadnienie, bo często mówi się o tych reparacjach, ludzie mówią, że były to bardzo krzywdzące reparacje, doprowadziły gospodarkę niemiecką do upadku. Jest to temat do zastanowienia. Faktycznie były duże. W przeliczeniu na dolary, szacunki, które widziałem, to ok. 400 miliardów dolarów według kursu z 2013 r. To bardzo, bardzo duża kwota, ale nie aż tak duża dla stosunkowo silnej gospodarki Niemiec, mimo że była ona w złym stanie pod koniec I wojny światowej. Trudno powiedzieć, czy to same reparacje tak osłabiły ich gospodarkę. Bardziej prawdopodobne jest to, że powodem było poczucie upokorzenia z tego względu, że całe pokolenia Niemców, 10, 20, 30 lat później, nie mające nic wspólnego z I wś, nadal będą musiały spłacać reparacje aliantom. nadal będą musiały spłacać reparacje aliantom. Pojawia się więc pytanie, jak wpływ miały one na gospodarkę, a także, jak bardzo były one upokarzające. Reparacje te trwały tylko przez jakieś 10 lat, a Niemcy zapłaciły równowartość około 60 miliardów w przeliczeniu na dolary z 2013 roku. 60 miliardów w przeliczeniu na dolary z 2013 roku. To równowartość około 5 miliardów dolarów według kursu z 1920 roku. Ponadto, oprócz reparacji, alianci nie byli zainteresowani prowadzeniem kolejnej wojny z Niemcami, choć, jak na ironię, poprzez bardzo surowe warunki traktatu, mogli przyczynić się do wybuchu II wś i władzy Hitlera. Ponieważ nie chcieli kolejnej wojny z Niemcami, to ograniczyli niemiecką armię do 100 000 żołnierzy, co stanowiło bardzo małą armię jak na państwo, a nawet w porównaniu do samych bitew, w których udział brały 400, 500 tysięczne armie, więc ta armia to były praktycznie siły policyjne, a nie prawdziwa armia. Nie mogli już posiadać łodzi podwodnych, U-Bootów, żadnego rodzaju ciężkiego sprzętu wojskowego, artylerii, ciężkiej artylerii, wojskowych samolotów, pancerników jakiegokolwiek rodzaju. To właściwie była tylko atrapa armii, tak, by nie doszło do kolejnej, a przynajmniej taką mieli nadzieję, kolejnej niemieckiej inwazji. Na dodatek, Niemcy zostały pozbawione terytorium. ...terytorium... Część znajdowała się bezpośrednio w Niemczech. Polska została wydzielona z części niemieckiego imperium. Mowa tu o tej nowej Polsce, ustanowionej na konferencji pokojowej w Paryżu. Widzicie tutaj, dzieli ona Niemcy na dwie części. Prusy Wschodnie nadal są częścią Niemiec, ale zostają oddzielone. Polska zostaje wycięta, Niemcy tracą Alzację i Lotaryngię, które zdobyły w 1871 roku po wojnie francusko-pruskiej. To bogaty w surowce region, Francuzi bardzo chcieli go odzyskać. Dla Niemców właściwie był to jeden z powodów, dla których chcieli zapobiegawczo zaatakować Francję, dla których chcieli zapobiegawczo zaatakować Francję, ponieważ wiedzieli, że Francja będzie chciała odzyskać ten region w którymś momencie. Ponadto, Niemcy straciły swoje kolonie. Niemcy w żadnym wypadku nie były tak wielkim imperium jak Brytyjczycy czy nawet Francuzi, były w właściwie nowym krajem utworzonym w 1871 roku, ale było to imperium. Posiadały kolonie w południowo- -zachodniej Afryce, zaznaczę to innym kolorem, właściwie w całej Afryce oraz kolonie na Pacyfiku. Miały nawet kolonię w Chinach. Wszystko to przeszło w ręce aliantów. Głównym celem traktatu wersalskiego, zdaniem większości historyków, było w pewnym sensie napiętnowanie Niemców. było w pewnym sensie napiętnowanie Niemców. Niemcy odebrały to jako upokorzenie i można by uznać, że przyczyniło się to do wzrostu ekstremizmu obecnego przez następne dekady w Niemczech. Jedynym, co Woodrowowi Wilsonowi udało się wywalczyć w ramach traktatu wersalskiego, było utworzenie Ligi Narodów. ...Liga Narodów... Jak na ironię, Stany Zjednoczone nie ratyfikowały traktatu wersalskiego, bo były podejrzliwe względem takich międzynarodowych organizacji. Nie były też zadowolone z niektórych podziałów terytorialnych, z tego, że po prostu przekazywano je od imperium do innego, zamiast wprowadzać samostanowienie. USA nie było właściwie sygnatariuszem, nie podpisało traktatu, nie ratyfikowało traktatu wersalskiego. Niezależnie od tego, traktat wersalski miał ogromny udział w napiętnowaniu Niemców. Na konferencji pokojowej w Paryżu jak już mówiliśmy, zawarto też szereg traktatów z innymi państwami centralnymi, a niektóre z nich, nie będę się zagłębiał w szczegóły, jeśli chodzi zwłaszcza o Imperium Osmańske, to temat na inny film, ale ogromną zmianą dotyczącą imperium Austro-Węgier było to, że zasadniczo przestało być imperium. było to, że zasadniczo przestało być imperium. Zostało ono rozbite na kilka krajów. Austria została ustanowiona jako oddzielne państwo. Właściwie to w traktacie wersalskim Właściwie to w traktacie wersalskim Niemcom zabroniono w jakikolwiek sposób łączenia się z Austrią, niemieckojęzycznym krajem. Węgry też stały się odrębnym państwem. Powstało nowe państwo Czechosłowacja. Powstała Jugosławia. Nagle, tym sposobem, powód wybuchu I wś, pragnienie posiadania zjednoczonego państwa południowych Słowian zaczyna się urzeczywistniać. Bośnia, Serbia, Chorwacja i Słowenia zostają odłączone od Austro-Węgier. zostają odłączone od Austro-Węgier. Dochodzi do gruntowych zmian na mapie Europy. Dochodzi do gruntowych zmian na mapie Europy. Niektóre z tych nowych narodów w Europie Wschodniej powstały z dawnego Imperium Rosyjskiego. Udało im się ogłosić swoją niepodległość, niektórym tylko na krótko, zanim stały się państwami satelickimi lub częścią ZSRR, niemniej jednak chwilę cieszyły się niepodległością niemniej jednak chwilę cieszyły się niepodległością po tym, jak upadło Imperium Rosyjskie. Mapa Europy uległa drastycznej zmianie w wyniku konferencji pokojowej w Paryżu, traktatu wersalskiego, upadku Imperium Rosyjskiego i innych traktatów, będących następstwem I wojny światowej.