Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

O federaliźmie

W swoim zbiorze esejów *O federaliźmie*, Alexander Hamilton, James Madison i John Jay przedstawili swoje argumenty dotyczące ratyfikacji amerykańskiej konstytucji.

Streszczenie

  • Federalista to zbiór esejów napisanych przez Johna Jaya, Jamesa Madisona i Alexandra Hamiltona w 1788 roku.
  • Eseje nawoływały do ratyfikacji Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która została przedyskutowana i opracowana na Konwencji Konstytucyjnej w Filadelfii w 1787 roku.
  • Federalista jest uważany za jeden z najbardziej znaczących amerykańskich wkładów w dziedzinę filozofii i teorii politycznej i nadal jest powszechnie uważany za najbardziej autorytatywne źródło do określenia pierwotnych intencji twórców Konstytucji USA.

Artykuły konfederacji i wieczystej unii i Konwencja Konstytucyjna

Zgodnie z Artykułami Konfederacji, rząd federalny nie miał uprawnień do regulowania handlu międzystanowego, ani nie był upoważniony do podnoszenia podatków. Rebelia Daniela Shaysa, powstanie farmerów z zachodniego Massachusetts, domagających się położenia kresu temu, co postrzegali jako niesprawiedliwą politykę gospodarczą i korupcję polityczną stanowej legislatury w Bostonie, ujawniło niezdolność rządu federalnego do stłumienia powstania. Dostarczyło to kolejnych dowodów na poparcie poglądu, że samo przetrwanie młodego narodu wymagało wzmocnienia rządu federalnego.1
W tym celu 55 delegatów z dwunastu stanów zebrało się w Filadelfii w dniach od 25 maja do 17 września 1787 roku na Konwencji Konstytucyjnej, która za swoje główne zadanie przyjęła zastąpienie Artykułów Konfederacji. Konstytucja Stanów Zjednoczonych wyłoniła się z serii kompromisów dotyczących wielu burzliwych debat na temat struktury i funkcji rządu federalnego.
Zanim jednak Konstytucja mogła wejść w życie, musiała zostać ratyfikowana, czyli formalnie zatwierdzona przez zgromadzenia co najmniej dziewięciu z dwunastu stanów reprezentowanych na konwencji. Najpoważniejszy sprzeciw wobec ratyfikacji istniał w stanach Massachusetts, Nowy Jork i Wirginia.

Federalista

Federalista był pierwotnie planowany jako seria esejów do publikacji w nowojorskich gazetach, ale ostatecznie rozrósł się do zbioru 85 esejów, które zostały opublikowane jako dwa tomy w marcu i maju 1788 roku. Dopiero w XX wieku stały się one znane jako "Federalista". Celem esejów było przekonanie przeciwników Konstytucji USA do jej ratyfikacji, tak by zaczęła obowiązywać jako podstawowy dokument rządzący narodem. (Przeciwnicy Konstytucji napisali własną serię esejów, które stały się znane pod wspólną nazwą Dokumeny antyfederalistyczne).2
Ukazana w gazecie reklama pisma Federalista z 1787 r.. Źródło: Wikimedia Commons
Autorami esejów składających się na Federalistę byli John Jay, Alexander Hamilton i James Madison, trzej najbardziej wpływowi myśliciele nacjonalistyczni. Nacjonaliści wzywali do utworzenia silniejszego rządu centralnego, który miałby wystarczające uprawnienia, by stawić czoła wielu wyzwaniom stojącym przed młodym narodem. Choć autorzy starali się przede wszystkim wpłynąć na głosowanie za ratyfikacją Konstytucji, Federalista nr 1 ujął debatę w znacznie szersze ramy, stawiając pytanie, "czy społeczeństwa ludzkie są naprawdę zdolne do ustanowienia dobrego rządu na podstawie refleksji i wyboru, czy też są na zawsze skazane na uzależnienie swoich politycznych konstytucji od przypadku i siły".3
Portret Johna Jaya, jednego z autorów Federalisty. Namalowany przez Gilberta Stuarta w 1794 roku. Żródło: Wikimedia Commons.
Wiele z najbardziej wpływowych esejów w Federaliście zostało napisanych przez Hamiltona lub Madisona:
  • W Federaliście nr 10 Madison zastanawia się, jak zapobiec rządom sprawowanym przez frakcję większościową i opowiada się za rozbudową Stanów Zjednoczonych w wielką, handlową republikę.
  • W Federaliście nr 39 i Federaliście nr 51 Madison stara się "stworzyć odpowiednie podstawy dla tego oddzielnego i odrębnego wykonywania różnych uprawnień rządu, które do pewnego stopnia są uznawane przez wszystkie strony za niezbędne dla zachowania wolności", podkreślając potrzebę kontroli i równowagi poprzez podział władzy na trzy gałęzie rządu federalnego oraz podział kompetencji między rządem federalnym a stanami.4
  • W Federaliście nr 84 Hamilton opowiada się przeciwko Karcie Praw, wyrażając obawę, że wyraźnie wyliczone prawa mogłyby być zbyt łatwo interpretowane jako jedyne prawa przysługujące obywatelom amerykańskim.
Choć głównym celem "The Federalist" było przekonanie nowojorczyków do wysłania na Konwencję Konstytucyjną delegatów, którzy głosowaliby za ratyfikacją konstytucji, dwie trzecie nowojorskich delegatów początkowo sprzeciwiło się ratyfikacji. Delegaci ci odmówili ratyfikacji dokumentu, jeśli nie zostanie on zmieniony przez Kartę Praw. Tak więc autorzy "Federalisty" nie osiągnęli swojego pierwotnego celu.
Niemniej jednak, Federalista jest powszechnie uważany za najbardziej znaczący amerykański wkład w dziedzinę filozofii i teorii politycznej i jest uznawany przez naukowców, prawników i sędziów za najbardziej wiarygodne źródło do określenia pierwotnych intencji twórców Konstytucji USA.5

Jak uważasz?

Jaki był cel wydania Federalisty? Czy cel ten został osiągnięty?
Jak myślisz, dlaczego Federalista został opublikowany anonimowo? Dlaczego autorzy nie chcieliby się ujawnić?
Który z esejów zawartych w Federaliście uważasz za najważniejszy i dlaczego?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.