If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat wojny siedmioletniej

Najważniejsze wydarzenia i fakty związane z wojną siedmioletnią. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu wolontariuszy.
Spór pomiędzy Francuzami a Anglikami o terytorium doprowadził do konfliktu zwanego wojną siedmioletnią, która umocniła pozycję Wielkiej Brytanii jako największej potęgi europejskiej na świecie. Jednak Wielka Brytania zwiększając kontrolę nad amerykańskimi koloniami doprowadziła do buntów kolonistów, co w konsekwencji spowodowało wybuch wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Pojęcia kluczowe

PojęcieDefinicja
Wojna siedmioletnia (1754-1763)Określana również mianem "wojny francusko-indiańskiej". Była konfliktem pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, w której plemię Algonkinów stanęło po stronie Francuzów, a plemię Irokezów - po stronie kolonistów i Brytyjczyków..
Plan z Albany o utworzeniu unii [Plan z Albany o zjednoczeniu kolonii] (1754)Plan stworzony przez Benjamina Franklina mający na celu stworzenie wspólnego dla wszystkich kolonii rządu, a także jednolitego systemu poboru podatków i rekrutowania wojsk.
Pokój paryski (1763)Traktat kończący wojnę siedmioletnią, w którym Francuzi zrzekają się na rzecz Brytyjczyków znacznej części ziem w Ameryce Północnej
Powstanie Pontiaca (1763)300 wojowników z różnych plemion rdzennych Amerykanów wzięło udział w powstaniu zbrojnym dowodzonym przez wodza Pontiaca, by powstrzymać Brytyjczyków przed wkraczaniem na tereny Indian.
Proklamacja królewska z 1763 [Proclamation of 1763] Prawo ustanowione przez brytyjski parlament zakazujące kolonizacji terenów na zachód od Appalachów.

Ameryka Północna przed i po wojnie siedmioletniej

Map of North America
Mapa Ameryki Północnej, przedstawiająca podział wpływów europejskich przed i po wojnie siedmioletniej Ilustracja: Rada Kolegium

Wątki historyczne

Rywalizacja między mocarstwami europejskimi: Gdy ceny tytoniu stanęły w miejscu, właściciele plantacji z Wirginii chcieli przemieścić się na zachód, w kierunku doliny rzeki Ohio, by zwiększyć uprawy tytoniu, mając nadzieję, że jego cena również wzrośnie. Jednakże zarówno Wielka Brytania jak i Francja rościły sobie prawa własności do terenów leżących w dolinie rzeki Ohio, a konflikt pomiędzy tymi dwoma państwami doprowadził do wybuchu wojny siedmioletniej.
Współpraca z rdzennymi Amerykanami: Zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy współpracowali z rdzennymi Amerykanami, aby wykorzystać ich siły w wojnie siedmioletniej. Francuzi sprzymierzyli się z Huronami, a Brytyjczycy z Irokezami. Sojusze te były powodem napięć po wojnie, w której Brytyjczycy zaczęli opowiadać się po stronie rdzennych Amerykanów, przeciwnych kolonialnemu interesowi zajmowania terenów w kierunku zachodnim.
Powojenna migracja: Po zakończeniu wojny siedmioletniej Brytyjczycy przejęli wszystkie należące do Francji ziemie w Ameryce kolonialnej. Osadnicy chcieli zajmować grunty leżące na zachód, ale obawiali się konfliktu z rdzennymi Amerykanami. Dlatego Wielka Brytania wydała proklamację królewską w 1763 roku, która zabraniała kolonizowania terenów na zachód od Appalachów. Osadnicy, którzy chcieli zwiększyć swój majątek byli z tego powodu bardzo niezadowoleni, a w rezultacie tysiące kolonistów zignorowało ten akt prawny i przemieszczając się na zachód rościli sobie prawo do nowo-zajmowanych ziem.

Pytania kontrolne

  • W jaki sposób brytyjska monarchia postępowała z kolonistami, którzy nie przestrzegali prawa brytyjskiego?
  • Jak zmienił się status Wielkiej Brytanii, jako światowej potęgi, po wojnie siedmioletniej?
  • Jak wojna siedmioletnia zmieniła polityczne i ekonomiczne stosunki między Wielką Brytanią i amerykańskim koloniami - podaj trzy przykłady?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.