Główna zawartość

Pierwsze kroki
Pochodzenie człowieka i pierwsze ludzkie społeczności

The origin of humans and early human societies, a tutorial in Technological and environmental transformations (to c. 600 BCE), the first period in the AP World History course.
Rozpocznij naukę