Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:11:03
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 7 lekcji na temat 1700-1900: Oświecenie i Rewolucja.
Zobacz 7 lekcji
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
1824r. Jako prawdziwa republika. To jeszcze nie teraz. oraz, jak sądziłem, dobry film, który można oglądać w kinach, w 1848r., w filmie, widzimy go tutaj - wybuchła epidemia cholery, zmiana trwale ustaliła się - "Les Miserables. Nędznicy" to bardzo popularny, nakręcony na podstawie sztuki, która powstała na podstawie powieści Victora Hugo, "Les Miserables" - "Nędznicy" jestem przekonany, że źle to wymawiam, chodzi o The Miserable, żeby była jasność, Chciałbym coś opowiedzieć o kontekście, ponieważ w tej książce/sztuce/filmie mamy do czynienia z próbą rewolucji, którą niektórzy kojarzą z Rewolucją Francuską. Jednak nie spotykamy tu opisu Rewolucji Francuskiej, tej, którą ma się na myśli mówiąc Rewolucja Francuska. Tak więc chciałbym opowiedzieć trochę o historii Francji z końca XVIII w. oraz z XIX w - w ten sposób dowiemy się więcej o kontekście, o którym tu mowa. Przenieśmy się do 1789 r. Jest to rok Rewolucji Francuskiej - pierwszej francuskiej rewolucji możnaby powiedzieć, czyli właśnie słynnej Rewolucji Francuskiej. Zaczęło się od zdetronizowania Ludwika XVI i jego żony Marii Antoniny, tu widzimy jej ciało, została ona zgilotynowana, tu widać głowę - to była niezwykle krwawa rewolucja. A to jest zdobycie Bastylii. To właśnie tu, w ten sposób tworzy się pierwsza Republika we Francji. Miała być ona spełnieniem marzeń i dążeń do tego, aby Francja stała się krajem swojego narodu, podobnie jak Stany Zjednoczone. Jednak rewolucje nie przebiegają tak łatwo, czysto, ani szybko, a Francja musiała przejść przez kilka ciężkich, długich i bolesnych okresów zanim mogła naprawdę ustanowić nowy porządek. Spójrzmy co działo się potem. Użyję różnych kolorów. Na biało zaznaczę oś czasu. Przenieśmy się teraz do roku 1799. 1799. To wtedy Napoleon Bonaparte dochodzi do władzy. Mówiąc Napoleon mamy na myśli właśnie Napoleona Bonaparte. W historii byli także inni Napoleonowie, ale najsłynniejszym z nich, tym, o którym najczęściej się mówi był Napoleon Bonaparte. Tak więc Napoleon dochodzi do władzy. I oficjalnie ogłasza koniec pierwszej Republiki w 1804 r., a sam siebie mianuje cesarzem. Spójrzmy co działo się potem. (na stronie KhanAcademy znajedziecie wiele filmów na temat wojen napoleońskich i Rewolucji Francuskiej), tak więc przenieśmy się teraz do 1815r, Znowu zaznaczę to na biało. Tak więc mamy 1815r. w tym pukcie minęło 10 lat, zaś w tym - 16. Rok 1815 - Napoleon toczy bitwę pod Waterloo, to właśnie ta słynna bitwa, o której mowa w powiedzeniu stawić czoło własnemu Waterloo. Napoleon został zesłany na pewien czas na Elbę, z której jednak mógł powrócić. Miał władzę przez 100, a dokładnie 111 dni, jednak ostatecznie został pokonany, a następnie skazany na wygnanie na wyspę Św.Helena, gdzie zmarł. W 1815 r. mamy do czynienia z odnowieniem monarchii Burbonów Młodszy brat Ludwika XVI dochodzi do władzy i zostaje nazwany Ludwikiem XVIII. To właśnie Ludwik XVIII. Tu nasuwa się bardzo dobre pytanie: co się stało z Ludwikiem XVII? Otóż, Ludwik XVII, syn Ludwika XVI, zmarł w więzieniu w wieku 10 lat, w 1795 r. podczas Rewolucji. Czy też, poprawniej mówiąc, podczas okresu Rewolucji. Tak więc właśnie tutaj mamy Napoleona, lata 1799-1814 to panowanie Napolena, który powrócił w 1815r., więc zaznaczę to kropkowaną linią. Zaś 1814 to rok odnowienia monarchii burbońskiej. Potem, na krótko, powraca Napoleon. Jednak po klęsce pod Waterloo, Burboni powrócili do władzy. To jest Ludwik XVIII, który umiera w 1824r. Umiera nie pozostawiwszy potomka. Rok 1824, zobaczmy co się dzieje po 9 latach. Król umiera bez dziedzica, a do władzy dochodzi jego młodszy brat - Karol X. Zaznaczę Burbonów na fioletowo. Karol X. Tutaj widzimy Karola X. Zobaczmy co działo się potem. Przenieśmy się teraz do roku 1830. Panuje wielkie niezadowolenie. Rozpoczyna się Druga Rewolucja Francuska. Możecie pomyśleć - to na pewno o tej rewolucji musi być mowa w "Nędznikach". NIE. "Nędznicy" nie nawiązują do Drugiej Rewolucji Francuskiej, nazywanej także Rewolucją Lipcową. Ta rewolucje właściwie nie ustanowiła jeszcze republiki. Jednak umocniła, podczas całego tego czasu, pewien rodzaj liberalizacji. Monarchia, pomimo, że była aktualnym systemem rządów powoli chyliła się ku upadkowi. Po Rewolucji Lipcowej tron objął kuzyn Karola X - - Książę Orleanu - - widzimy go tutaj - Ludwik Filip I. Możecie powiedzieć, że zacząłem tę opowieść od "Nędzników", a jeszcze ani razu o nich nie wspomniałem! Pozwólcie, że odwołam się do kontekstu. Teraz o nim opowiem. A więc, film rozpoczyna scena, w której Jean Valjean znajduje się w pewnego rodzaju porcie, w którym są naprawiane statki. Był to rok 1815, po Waterloo, tak więc czas panowania Ludwika XVIII. To właśnie tutaj. Teraz zaznaczę początek filmu, będzie to właśnie tutaj. A teraz punkt kulminacyjny filmu, czyli powstanie, jego barykady, które rozpoczęło się w Paryżu, przy udziale młodych idealistycznych ludzi chcących obalić istniejący ustrój. Tak się nie dzieje aż do 1832r. To jest rok 1832. Zaznaczę go tutaj. 1832. Co było czynnikiem przyspieszającym? Właściwie było ich kilka, jednak to, co przyspiesza większość rewolucji to niezadowolenie gospodarcze. Jeśli ludzie mają pracę i nie chorują, to większość z nich raczej nie będzie w buntowniczym nastroju. Ale w 1832r, jak możecie sobie wyobrazić, sytuacja gospodarcza nie była dobra. Ponadto, a czynnkiem przyspieszającym bieg wydarzeń w "Nędznikach", o którym także mowa była śmierć tego właśnie faceta, Jean Maximillien Lamarque. (jestem pewiem, że znowu źle wymawiam) Umiera on w czerwcu 1832r. Był on pełen współczucia dla doli ubogich oraz zwykłych ludzi. Był takim rodzajem człowieka, o którym mówiono: "to nasz człowiek w rządzie". I był on dość wpływowym politykiem. A więc kiedy umarł, mówiono: "nie mamy już nikogo o tak wysokiej pozycji, który mówiłby w naszym imieniu. Niech jego pogrzeb przyspieszy powstanie". To właśnie oglądamy w filmie "Les Miserables", którego momentem kulminacyjnym jest czercowa rebelia z 1832r. Była ona, o czym również dowiadujemy się z filmu, nieudana. Nie przyniosła ona zamierzonego efektu, gdyby jednak powiodła się, pogłaby zostać nazwaną trzecią Rewolucją. Jednak tak nie było. Zakończyła się ona niepowdzeniem. Victor Hugo obserwował ją, i dlatego właśnie mógł tak szczegołowo wszystko opisać. Barykady, młodych ludzi, strzały na ulicach, i całą resztę. A więc podsumujmy. Kiedy mówimy o Rewolucji Francuskiej, mamy zazwyczaj na myśli Rewolucję Francuską z 1789r., która daje początek Pierwszej Republice. Była to rewolucja zakończona powodzeniem. Druga Rewolucja Francuska, czyli Rewolucja Lipcowa, rozpoczyna się w 1830r. i wtedy dochodzi do władzy Ludwik Filip I, postać, którą chcą obalić w "Les Miserables". Po tej rewolucji jednak, nie zostaje ustanowiona Druga Republika. Druga Republika zostaje ustanowiona w wyniku rewolucji, która ma miejsce 18 lat później, podczas Trzeciej Francuskiej Rewolucji, która prowadzi do elekcji bratanka Napoleona Bonapartego - Ludwika Napoleona Bonaparte. Widzimy go tutaj. Jednak Francja nie została jeszcze utworzona - nadal nie powstała silna i długotrwała republika. W 1851 postać ta mianuje siebie cesarzem. Tak więc w 1851 Ludwik Napoleon Bonaparte zostaje cesarzem. A we Francja panowanie króli i cesarzy będzie trwało aż do 1870r. Tak więc zaznaczę tu cały ten okres do 1870r. Kiedy to Francja przegrywa wojnę francusko-pruską, a cesarz zostaje zdetronizowany. Są to narodziny Trzeciej Republiki Francuskiej.