Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kontekst: judaizm i chrześcijaństwo

Zadanie

Przeczytaj następujący fragment i odpowiedź na pytania:
W 386 r. n. e. cesarz dał arianom [chrześcijańskiej sekcie, która była uważana za heretycką] prawo do zgromadzeń i ogłosił, że ten, kto będzie próbował je ograniczać, zostanie poddany karze śmierci. Kiedy Ambroży [biskup Mediolanu - w tamtym czasie stolicy Zachodniego Rzymu] ponownie odmówił wpuszczenia arian na teren kościołów, skazał on [cesarz] biskupa na banicję. Ambroży odpowiedział, że cesarz należy do Kościoła, a nie stoi ponad nim i w sprawach wiary nie ma jurysdykcji. Opinie i sympatie tłumu biskup miał po swojej stronie i nie próbował on [cesarz] wprowadzić banicji w życie.
Cytat za: William K. Boyd, The Ecclesiastical Edicts of the Theodosian Code (New York: Columbia University Press, 1905), 47-48.
Co odpowiedź Ambrożego, że "cesarz należy do Kościoła, a nie stoi ponad nim i w sprawach wiary nie ma jurysdykcji" mówi nam o pozycji, jaką chrześcijaństwo osiągnęło w Imperium rzymskim w tym czasie?
Wybierz 1 odpowiedź: