If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Grecja epoki klasycznej

Zadanie

Przeczytaj poniższy cytat i odpowiedz na pytanie.
"Lecz czyż jest ktokolwiek z natury czuje się niewolnikiem i dla kogo taki stan jest oczekiwany i prawy, czyż nie raczej wszelkie niewolnictwo jest łamaniem praw natury? Nie jest trudnym odpowiedzieć na to pytanie, zarówno na gruncie rozumu, jak i faktu. Bo to, że ktoś rządzić powinien, a inni powinni być rządzeni jest nie tylko koniecznością, ale też jest oczekiwane; od godziny narodzin niektórzy są naznaczeni do poddaństwa, inni do rządzenia... ponownie, mężczyzna z natury jest lepszy, a kobieta gorsza; jedno rządzi, drugim się rządzi; ta zasada, z konieczności, dotyczy całej ludzkości."
Arystoteles: Polityka: o niewolnictwie, ok. 330 r. p.n.e.
Poglądy wyrażone w tym cytacie najlepiej wspierają które z poniższych twierdzeń dotyczących społeczeństwa starożytnej Grecji?
Wybierz 1 odpowiedź: