If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Starożytny Rzym

Zadanie

Przeczytaj poniższy cytat i odpowiedz na pytanie.
"Cezar August (...) ogłasza: Skoro naród Żydów oraz Hirkan, ich arcykapłan, są wdzięczni ludowi Rzymu, nie tylko obecnie, ale też w przeszłości (...) ja i moja rada doradcza uznajemy za dobre (...) Żydzi powinni przestrzegać swoich zwyczajów zgodnie z prawem swych ojców, tak, jak to robili w czasach Hirkana, arcykapłana ich najwyższego boga; a ich święte ofiary mają być nietykalne, mają być wysyłane do Jerozolimy i mają być wpłacane urzędnikom finansowym w Jerozolimie"
Z Edyktu Augusta o Prawach Żydów, 1 r. p.n.e.
Porozumienie opisane w tym fragmencie zostało zawarte, ponieważ...
Wybierz 1 odpowiedź: