Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - film z polskimi napisami

Cesarstwo Rzymskie stopniowo destabilizowało się od trzeciego do piątego wieku n.e. Historycy wskazują na wewnętrzne podziały oraz częste najazdy wojowniczych plemion, na przykład Hunów i Wizygotów, jako na powody upadku cesarstwa. Cesarstwo Zachodniorzymskie upadło w 476 r. n.e.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video