If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Państwowość: Świt chińskich dynastii

Zadanie

Przyczytaj cytat przed udzieleniem odpowiedzi
[Historycy] chwalenie władcy uważają za coś, co się robi tylko dla zdobycia rozgłosu, szerzenie zaś dziwacznych poglądów uznają za najważniejszą zasługę. Tak więc lud cały skłaniają ku wymyślaniu potwarzy. A skoro tak jest i temu się nie przeciwstawimy, to autorytet władcy podupadnie, wśród ludu zaś powstaną tajne stowarzyszenia. Trzeba więc tego wszystkiego zakazać.
[Żądamy, aby] wszystkie historie - prócz zapisków królestwa Qin - spalono. Prócz tych, którzy dzierżą urząd Uczonych o Rozległej Wiedzy, wszyscy ci, którzy w całym świecie ośmielają się dotąd przechowywać Księgę pieśni, Księgę dokumentów [tekst z dynastii Zhou] oraz pisma wszystkich szkół, niechaj udadzą się z nimi do lokalnych władz cywilnych i wojskowych, aby spalić te księgi. Kto zaś odważy się rozprawiać o Księdze pieśni i Księdze dokumentów, niechaj zostanie zabity, a ciało jego będzie na rynku wystawione. Kto będzie się na starożytność powoływał, przeciwstawiając się czasom obecnym, niechaj zostanie zabity wraz z całym swym rodem."
Sima Qian cytujący Qin Shi Huanga w swych Annałach wielkiego historyka
Dlaczego Quin Shi Huang mógł chcieć uciskać historyków?
Wybierz 1 odpowiedź: