Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Skupiając uwagę na buncie: powstania chłopskie

Zadanie

Przed udzieleniem odpowiedzi przeczytaj poniższy cytat.
"W 1381 roku, na angielskich chłopów padła kolej by się wzniecić bunt, który to rozprzestrzenił się przez większą część Anglii, a następnie do Londynu, gdzie król Ryszard II podstępem zamordował jego przywódców. Pozostali rebelianci zostali szybko wyśledzeni i rozpędzeni. Podobne powstania ludowe miały miejsce - i zostały stłumione - w Świętym Cesarstwie Rzymskim, na Węgrzech, w Norwegii, Finlandii, Szwecji, na Półwyspie Iberyjskim i w Holandii. Tylko jeden wielki bunt zakończył się sukcesem. (...) Chociaż większość z tych buntów została szybko stłumiona, ich przesłanie nie zostało, jak się wydaje, całkowicie utracone na szlachcie. Angielscy rebelianci wyraźnie starali się położyć kres pańszczyźnie, a także kwestionowali nierówności społeczne, które leżały u podstaw arystokratycznego przywileju. (...) Innymi słowy, rewolty te zwróciły uwagę elicie ziemskiej, dając im dobrą zachętę do rozwijania mniej wyzyskujących metod zarządzania folwarkiem".
Z "Medieval Europe: A Short History" Judith M. Bennett i C. Warren Hollister (Nowy Jork: McGraw Hill, 2006), 331-332.
Jaki dowód wsparłby to twierdzenie?
Wybierz 1 odpowiedź: