Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Skupiając się na ekonomii: pańszczyzna

Zadanie

Przed udzieleniem odpowiedzi przeczytaj uważnie poniższy fragment:
"Ci, którzy nie byli niewolnikami, nie wszyscy byli wolni, bo w naszej epoce rozwija się status braku wolności, który nie jest równy niewolnictwu: jest to pańszczyzna. Wiele dróg prowadziło do takiej służalczości: utrata własnej ziemi przez biedę i zadłużenie lub przez podbój. Chłop pańszczyźniany był przywiązany do uprawianej przez niego i jego rodzinę ziemi, a jego urzędowanie wiązało się z ważnymi obowiązkami, które były znakiem służebności. Pańscy poddani dzielili się produktami swojej pracy z panami, byli zobowiązani do wykonywania pracy na ich prośbę, a ich prawo do podróżowania było ograniczone. Często byli oni zobowiązani do przynoszenia własnej kukurydzy do rozdrabniania w młynach Pana i własnych winogron do winiarni Pana oraz do płacenia za pozwolenie na pobranie się poza dworem. Mieli ciężkie życie, a w naszych czasach pisarze często określali je jako proste i gruboskórne. Kiedy biskup Rather z Werony około 930 roku napisał z wytycznymi dla wszystkich chrześcijan, doradzał robotnikom: ‘Bądź nie tylko uczciwy, ale i pracowity, zadowolony ze swojego losu, nikogo nie oszukuj, nikogo nie obrażaj’."
Z "The Middle Ages: A Very Short Introduction" Miri Rubin
Który wybór najlepiej opisuje interakcję między poddanym a panem przedstawioną w powyższym fragmencie?
Wybierz 1 odpowiedź: