Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Pod kątem państwowości: Majowie, Aztekowie i Inkowie

Zadanie

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie przeczytaj następujący fragment.
"Celem [Inków] było wpleść wątki odmiennych grup zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej - niektórych tak bogatych jak sami [Inkowie], niektórych prostych i niezorganizowanych, posługujących się najróżniejszymi językami - w jedną biurokratyczną osnowę pod bezpośrednią władzą imperatora. Jedność nie była jedynie polityczna: [Inkowie] chcieli stopić religię, ekonomię i sztukę całego obszaru. Metoda była zuchwała, brutalna i skuteczna: przesiedlali całe ludy, przemieszczali je po największej sieci dróg całej Ziemi, (...) i zmuszali je do pracy z innymi grupami, posługując się tylko językiem [Inków], na dalekich państwowych farmach i budowach."
Z książki Charlesa Manna, 1491: New Revelations of the Americas before Columbus (New York: Vintage Books, 2005), 71.
Który z poniższych faktów wspiera twierdzenia autora z poprzedniego pytania?
Wybierz 1 odpowiedź: