Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Pod kątem państwowości: Chiny dynastii Song

Zadanie

Przed udzieleniem odpowiedzi przeczytaj poniższy cytat.
Uwaga: Chińczycy za dynastii Song uważali się za lud Han. Wzięło się to z kulturalno-lingwistycznego fundamentu zbudowanego przez Dynastię Han. Większość Chińczyków nadal uważa się za etnicznych Hanów.
"Kiedy w 960 roku dynastia Song doszła do władzy, musiała zaakceptować geopolityczny system, w którym żadne państwo nie dominowało nad wszystkimi sąsiadami. Dynastia ta nieustannie musiała prowadzić pertraktacje dotyczące władzy z obcymi państwami na swoich granicach. (...)
Ten strach przed obcym reżimem, szczególnie przed Liao i Xi Xia z północy, utrudnił Chińczykom Han dostrzeżenie i uznanie regionalnych osiągnięć tych ludów. Ci "barbarzyńcy" byli postrzegani jako niecywilizowani intruzi, którzy zakłócali prawidłowy przebieg historii, czyli dotyczący wyłącznie historii Chin - jedynej, którą warto badać i zapisywać".
Z Dieter Kuhn, The Age of Confucian Rule: The Song Transformation of China (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009), 20.
Opisywanie przez Chińczyków Song zewnętrznych grup jako "barbarzyńców" i ich niechęć do uznawania jakiejkolwiek historii poza chińską wskazuje na to, że
Wybierz 1 odpowiedź: