Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Budowanie państwowości: przenikanie się kultur i osiągnięć technicznych podczas wypraw krzyżowych

Zadanie

Przed udzieleniem odpowiedzi przeczytaj następujący fragment:
"Frankowie na wschodzie okazywali pozostali kulturowo zaściankowi i całkowicie zależni od Europy. Wpływy islamskie, tak owocne w Hiszpanii i na Sycylii, były twardo odrzucane w Outremerze [regionie państw krzyżowych w Ziemi Świętej]. Frankowie koegzystowali z Muzułmanami lecz nie istniała symbioza [mieszanie kulturowe]. Liczba tych z wyższych warstw społecznych, którzy raczyli nauczyć się arabskiego była niewielka. Ich codziennym językiem (...) był francuski. (...) Tylko w powierzchownych sprawach, ubiorze, medycynie i wygodnym wystroju wnętrza byli oni gotowi do uczenia się od Islamu".
Z książki autorstwa Hansa Eberharda Mayera, The Crusades (Oxford: Oxford University Press, 1988), 189.
Co twierdzi Mayer o wpływach międzykulturowych podczas krucjat??
Wybierz 1 odpowiedź: