Zadanie

Które z poniższych najlepiej wyjaśnia dlaczego Olmekowie byli zmuszenia do opuszczenia swojej ojczyzny?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:
Rozwiąż 4 zadań/zadania