If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Starożytna Mezopotamia

Zadanie

Przeczytaj poniższy fragment i odpowiedz na pytanie.
"Jeśli obywatel małżonce swej pole, ogród, dom lub dobytek podarował jej i opieczętowany dokument na to sporządził dla niej, po śmierci męża jej, dzieci jej nie będą mieć roszczeń wobec niej; matka spadek swój dziecku, które najbardziej kocha, da, obcemu zaś nic nie odda.
Jeżeli kobieta ta w domu męża swego pozostać nie zgodziła się, posag jej, który z domu ojca swego przyniosła, zostanie jej zwrócony i odejdzie.
Jeśli obywatel kobietę poślubił, i o dzieci nie wystarała mu się, a z drugą ożenić się postanowił, człowiek ten będzie mógł tę drugą poślubić, do domu swego wprowadzi ją, lecz ta druga z pierwszą nie będzie stawiana na równi."
Z Kodeksu Hammurabiego
Jak role płci przedstawione w tych prawach ma się do roli płci w czasach przed powstaniem cywilizacji?
Wybierz 1 odpowiedź: