Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wskazówki dla nauczycieli: skalowanie za pomocą zmiennych w JS

To jest poradnik dla nauczyciela dla kursu Wstęp do JS dla siódmego rozdziału dotyczącego Zmieniania rozmiaru za pomocą zmiennych.
W zależności od poziomu wiedzy twoich uczniów, możesz uznać ten rozdział za "dodatkowy". Jest to jeden z trudniejszych rozdziałów, a uczniowie mogą nauczyć się reszty tego kursu, nawet gdy mają problemy z tym rozdziałem. Sprawdź w swojej klasie i zobacz rezultaty.

Czego uczniowie się nauczą

  • Operatory matematyczne, które są poprawne w JavaScript (+,-,/,*,%).
  • Jak używać zmiennych do rysowania grup kształtów, które mogą być łatwo zmieniane poprzez aktualizację jednej zmiennej.

Uczniowie nauczą się pisać kod taki jak:

Z czym uczniowie mają kłopoty

  • Tak jak zapisane powyżej, uczniowie zazwyczaj mają problemy z tym samouczkiem-ale także czują, że rozumieją zmienne lepiej, gdy zaczną rozumieć ten rozdział.
  • Niektórzy uczniowie, szczególnie ci młodsi, mają problemy z matematyką, która jest powiązana z tworzeniem wyrażenia w zmiennej. Zachęcaj ich do używania papieru w kratkę do rozrysowania kształtów, zapisywania proporcji oraz używania kalkulatora, aby zobaczyć związki między liczbami. Kiedy zaprogramują te numery, przypomnij im o zmianie wartości zmiennych, aby zobaczyć jak wpływa to na kształty.
  • Niektórzy uczniowie zastanawiają się, czy mogą używać różnych wyrażeń matematycznych w zmiennych - jak faceSize * 0.50, faceSize/2 czy faceSize * 1/2. Wszystkie z powyższych wyrażeń są poprawne w JS i znaczą to samo.

Dodatkowe materiały: pytania do dyskusji

Są to pytania, które możesz zadać uczniom indywidualnie, gdy ukończą ten samouczek lub poprowadź dyskusję grupową, jeżeli każdy ukończył samouczek do tego samego momentu.
  • Zaprezentuj schemat ciała zwierzęcia (pingwina, człowieka, itp.). Jakie zmienne mógłbyś użyć, aby zaprogramować ciało i jego części (twarz, kończyny)? Możecie nawet mierzyć się nawzajem, aby sprawdzać, jakie są proporcje ciała ludzkiego, czyli ile wynosi różnica wielkości nóg w porównaniu do wysokości.
  • Pokaż im schemat budynku. Jakie zmienne mógłbyś użyć, aby zaprogramować ten budynek oraz jego części (okna, drzwi, itp.)?

Dodatkowe materiały: pytania i ciekawostki

Te pytania mogą być ciekawym zajęciem po tym, jak każdy uczeń ukończył samouczek. Mogą także prowadzić dyskusję na temat pytań które sprawiły im trudność. Zagraj z nimi na Quizizz.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.