Główna zawartość

Matematyka

Szukasz misji? Kliknij tutaj Kliknij tutaj, aby rozpocząć lub kontynuować pracę nad misją Matematyka.

Początek matematyki

Nauczanie wczesnej matematyki elementarnej - liczenie, figury, podstawowe dodawanie i odejmowanie i wiele więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

1. klasa

Matematyka dla klasy pierwszej—dodawanie, odejmowanie, długość, wykresy, czas, figury geometryczne (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

2. klasa

Matematyka dla klasy drugiej—dodawanie i odejmowanie z przenoszeniem, miejsca dziesiętne, mierzenie, figury geometryczne i wiele więcej(program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

3 klasa (2018)

Matematyka dla klasy trzeciej - ułamki, pole powierzchni, arytmetyka... (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

4. klasa (2018)

Matematyka dla czwartej klasy - arytmetyka, pomiary, geometria, ułamki... (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

5. klasa (2018)

Naucz się matematyki dla piątej klasy—arytmetyka z ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi, objętość, konwersja jednostek, zaznaczanie punktów i więcej. (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

6. klasa

Matematyka dla szóstej klasy—stosunki, potęgi, dzielenie pod kreską, liczby ujemne, geometria, statystyka i więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

7. klasa

Matematyka dla szóstej klasy - proporcje, podstawy algebry, arytmetyka z liczbami ujemnymi, prawdopodobieństwo, koła i więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

8. klasa

Matematyka dla ósmej klasy - funkcje, równania liniowe, przekształcenia geometryczne i wiele więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Arytmetyka

Istota arytmetyki—wszystkie podstawowe umiejętności, które musisz opanować, aby zajmować się algebrą i dalej. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Podstawy algebry

Podstawy algebry—z naciskiem na najczęściej spotykane relacje pomiędzy liczbami, takie jak proporcjonalność prosta. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Trygonometria

Trygonometria—trójkąty prostokątne, okrąg jednostkowy, wykresy, tożsamości trygonometryczne i wiele, wiele więcej. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Statystyka

Statystyka na poziomie szkoły średniej—wykresy punktowe, dwukierunkowe tabele danych, rozkład normalny, rozkład dwumianowy i jeszcze więcej. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Rachunek całkowy

Rachunek całkowy—całki nieoznaczone, sumy Riemanna, całki oznaczone, zastosowania. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Równania różniczkowe

Równania różniczkowe, równania ze zmiennymi rozdzielonymi, równania zupełne, czynniki całkujące, równania homogeniczne i jeszcze więcej.

Matematyka dla zabawy i chwały

"Matematyka jest jak lody o większej ilości smaków, niż możesz sobie wyobrazić - ale jeśli jedyną matematyką, jaką poznają Twoje dzieci jest ta podręcznikowa, to tak, jakbyś dawał(a) im tylko lody o smaku brokułów." - Denise Gaskins

Pierwsze kroki
Liczenie

Naucz się liczyć od 0 do 20.
Rozpocznij naukę