If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Matematyka

Początek matematyki

Nauczanie wczesnej matematyki elementarnej - liczenie, figury, podstawowe dodawanie i odejmowanie i wiele więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Przedszkole

Matematyka w przedszkolu—liczenie, podstawy dodawania i odejmowania i jeszcze więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

1. klasa

Matematyka dla klasy pierwszej—dodawanie, odejmowanie, długość, wykresy, czas, figury geometryczne (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

2. klasa

Matematyka dla klasy drugiej—dodawanie i odejmowanie z przenoszeniem, miejsca dziesiętne, mierzenie, figury geometryczne i wiele więcej(program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

6. klasa

Matematyka dla szóstej klasy—stosunki, potęgi, dzielenie pod kreską, liczby ujemne, geometria, statystyka i więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

7. klasa

Matematyka dla szóstej klasy - proporcje, podstawy algebry, arytmetyka z liczbami ujemnymi, prawdopodobieństwo, koła i więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

8. klasa

Matematyka dla ósmej klasy - funkcje, równania liniowe, przekształcenia geometryczne i wiele więcej (program zgodny z programem nauczania w USA). Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Arytmetyka

Istota arytmetyki—wszystkie podstawowe umiejętności, które musisz opanować, aby zajmować się algebrą i dalej. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Podstawy algebry

Podstawy algebry—z naciskiem na najczęściej spotykane relacje pomiędzy liczbami, takie jak proporcjonalność prosta. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Trygonometria

Trygonometria—trójkąty prostokątne, okrąg jednostkowy, wykresy, tożsamości trygonometryczne i wiele, wiele więcej. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Statystyka

Statystyka na poziomie szkoły średniej—wykresy punktowe, dwukierunkowe tabele danych, rozkład normalny, rozkład dwumianowy i jeszcze więcej. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Wstęp do analizy matematycznej

Wprowadzenie do analizy matematycznej obejmuje wielomiany, liczby zespolone, funkcje trygonometryczne, funkcje złożone, wektory, macierze, szeregi, funkcje stożkowe i teorię prawdopodobieństwa z kombinatoryką. Włożyliśmy wiele wysiłku, by stworzyć ciekawy, inspirujący i przedstawiony w zrozumiały sposób materiał.

Rachunek całkowy

Rachunek całkowy—całki nieoznaczone, sumy Riemanna, całki oznaczone, zastosowania. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Równania różniczkowe

Równania różniczkowe, równania ze zmiennymi rozdzielonymi, równania zupełne, czynniki całkujące, równania homogeniczne i jeszcze więcej.

Matematyka dla zabawy i chwały

"Matematyka jest jak lody o większej ilości smaków, niż możesz sobie wyobrazić - ale jeśli jedyną matematyką, jaką poznają Twoje dzieci jest ta podręcznikowa, to tak, jakbyś dawał(a) im tylko lody o smaku brokułów." - Denise Gaskins