Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Własność tożsamości 1

1 jest elementem neutralnym mnożenie, to znaczy, że każda liczba, pomnożona przez 1 pozostaje równa sobie. Inaczej mówiąc, 1 razy liczba równa się tej liczbie. Dlaczego tak jest? Mnożenie pewnej liczby przez 1 oznacza, że mamy 1 kopię tej liczby. Na przykład, 32x1=32.   Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Oblicz wynik działania: 65 × 1 Mamy pomnożyć liczbę 65… Znak mnożenia można pisać jako krzyżyk albo jako kropkę. …mamy pomnożyć 65 przez 1. Można to rozumieć dwojako. Albo jako pojedynczą liczbę 65 albo jako sumę 65 jedynek. W obu przypadkach 1 × 65 równa się po prostu 65. Każda liczba pomnożona przez 1 jest równa sobie. Niezależnie od tego, jaką liczbę podstawimy w to miejsce wynik będzie tą samą liczbą. Na przykład… Powiedzmy po prostu, że mamy tu „coś”. „Coś” razy 1… Krzyżyk bardziej kojarzy się ze słowem „razy”. …zawsze równa się „coś”. Dokładnie to samo „coś”. Jeśli tu będzie 3, otrzymam 3. Jeśli wstawię tu 5, otrzymam 5. Bo mam tu napisane dosłownie „jedna piątka”. Jeśli wstawię… sam nie wiem… na przykład… 157 × 1… to otrzymam 157. To chyba jasne.