Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Powtórzenie wiadomości o wielokątach

Powtórzenie wiadomości i nazewnictwa wielokątów do 8 boków.  Następnie parę ćwiczeń. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Co to jest wielobok?

Wielobok jest to figura zamknięta, mająca co najmniej 3 boki.

Ćwiczenie 1

Zadanie 1A
Czy ta figura jest wielokątem?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz wiedzieć więcej o rozpoznawaniu kształtów różnych figur? Obejrzyj ten film.

Rozpoznawanie wieloboków

Nazwy wieloboków pochodzą od liczby boków, które posiadają.
Liczba bokówNazwa
3Trójkąt
4Czworobok
5Pięciobok
6Sześciobok
7Siedmiobokn
8Ośmiobok

Ćwiczenie 2

Zadanie 2A
Które z tych figur są czworobokami?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.