If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Szacowanie wyniku dzielenia przez liczbę jednocyfrową

Zadanie

Pomiędzy którymi dwoma liczbami całkowitymi znajduje się iloraz?
37:6
Wybierz 1 odpowiedź: