If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe z zamianą jednostek imperialnych

Zadanie

W akwarium znajdują się 3 galony of wody, wypełniając je w jednej czwartej objętości. Galon (1 galon = około 3,8 litra) i kwarta (1 kwarta = około 950 mililitrów) są jednostkami objętości używanymi w krajach anglosaskich.
Ile wynosi objętość akwarium wyrażona w kwartach?
1 galon =4 kwarta
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
kwart